LPC29/2006
ID intern unic:  315366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 29
din  23.02.2006
pentru modificarea articolului 3 din Legea taxei de stat
 nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992
Publicat : 10.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 167
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 3 punctul 3) litera i) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53-55, art. 302), cu modificările ulterioare, cifra "200%" se înlocuieşte cu cuvintele "90 lei", iar cifra "50%" se înlocuieşte cu cuvintele "180 lei".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                             Marian LUPU

Chişinău, 23 februarie 2006.
Nr. 29-XVI.