LC778/2000
ID intern unic:  311419
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 778
din  03.02.2000
cu privire la completarea articolului 139 din Codul electoral
Publicat : 24.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 102
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.- Articolul 139 alineatul (1) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667) se completează în final cu literele e) şi
f), cu următorul cuprins:
    "e) dacă în unele localităţi nu au avut loc alegeri locale;
    f) dacă s-a efectuat reorganizarea administrativ-teritorială şi în unităţile administrativ-teritoriale nou-formate este necesară alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (consilii, primari)."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

    Chişinău, 3 februarie 2000.
    Nr. 778-XIV.