HGC949/2005
ID intern unic:  295514
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 949
din  05.09.2005
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.1488 din 31 decembrie 2004
Publicat : 16.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 123-125     art Nr : 1023
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1488 din 31 decembrie 2004 "Cu privire la Comisia guvernamentală permanentă pentru organizarea executării hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                                     Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei                                                                         Victoria Iftodi

Chişinău, 5 septembrie 2005.
Nr. 949.
  
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 949
din 5 septembrie 2005
Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1488 din 31 decembrie 2003
Componenţa nominală a Comisiei guvernamentale permanente pentru organizarea executării hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1488 din 31 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 25), se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Componenţa nominală a Comisiei guvernamentale permanente
pentru organizarea executării hotărîrilor definitive ale Curţii Europene
a Drepturilor Omului versus Republica Moldova
CRISTEA Valerian      - viceprim-ministru al Republicii Moldova, preşedinte
                                      al Comisiei
IFTODI Victoria          - ministru al justiţiei, vicepreşedinte al Comisiei
SВRCU Diana             - şef al Direcţiei agent guvernamental a Direcţiei generale
                                      relaţii  internaţionale şi integrare europeană a
                                      Ministerului Justiţiei, secretar al Comisiei
Membrii Comisiei:
KISTRUGA Eugenia    - viceministru al afacerilor externe şi integrării europene
GRECIANÎI Zinaida    - ministru al finanţelor
PÎRLOG Vitalie           - reprezentantul Guvernului la Curtea Europeană a
                                      Drepturilor Omului
ŞTIRBU Tudor           - consultant principal în domeniul probleme de drept,
                                      Aparatul Guvernului
OPREA Nicolae          - adjunct al Procurorului General
DEVDEREA Valeriu   - director al Departamentului de executare a deciziilor judiciare,
                                      Ministerul Justiţiei".