HGC645/2005
ID intern unic:  295122
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 645
din  04.07.2005
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 21 din 16 ianuarie 2003
Publicat : 08.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 92-94     art Nr : 702
Pentru asigurarea dreptului constituţional de vot al cetăţenilor Republicii Moldova deţinători ai paşapoartelor fostei U.R.S.S. şi participarea lor la alegerile locale din 10 iulie 2005, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 21 din 16 ianuarie 2003 "Cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 3-5, art. 24), cu modificările ulterioare, se expune în următoarea redacţie:
"1. Se stabileşte că termenul de valabilitate a paşapoartelor de uz intern emise de U.R.S.S. (modelul anului 1974) expiră la 1 august 2005".

PRIM-MINISTRU                                                                           Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării informaţionale                                                Vladimir Molojen

Chişinău, 4 iulie 2005.
Nr. 645.