LPC957/1996
ID intern unic:  310984
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 957
din  19.07.1996
cu privire la unele modificări în Constituţia Republicii Moldova
Publicat : 15.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 517     Data intrarii in vigoare : 15.08.1996
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - În Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1) se fac următoarele modificări:
    1. În articolul 116:
    în alineatul (2):
    se exclude textul "apoi de 10 ani";
    textul "de 15 ani" se substituie prin textul "de 5 ani";
    în alineatul (3) cuvîntul "membrii" se substituie prin cuvîntul "judecătorii".
    2. În titlul VII articolul III alineatul (6) textul "de cel puţin 15 ani" se substituie prin textul "de cel puţin 5 ani".
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 19 iulie 1996.
    Nr. 957-XIII.