LPA245/2005
ID intern unic:  313054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 245
din  20.10.2005
pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative
Publicat : 28.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 142-144     art Nr : 670
    Abrogată prin LP129-XVI din 12.07.08, MO120-121/08.07.08 art.468

    Declarată neconstituţională prin HCC20/30.11.06, MO186-188/08.12.06 art.15

    În temeiul art.66 lit.c) din Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.  -  Prevederile art.15 alin.(4) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările ulterioare, se aplică în modul următor:
    1. Sub incidenţa art.15 alin.(4) se află rezidenţii zonelor libere înregistraţi înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, care au decis să activeze în baza prevederilor legilor privind zonele libere concrete referitoare la regimurile fiscal şi vamal în vigoare la data înregistrării lor, precum şi mărfurile acestora în perioada aflării lor pe teritoriile zonelor libere.
    2. Măsuri de politică economică şi alte restricţii se vor aplica mărfurilor rezidenţilor zonelor libere, inclusiv celor originare din zonele libere, doar în cazul introducerii acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova.
    3. Organele vamale vor acorda regimul vamal zonă liberă pentru mărfurile rezidenţilor zonelor libere la introducerea lor de facto pe teritoriul acestor zone şi la declararea lor conform procedurilor vamale în vigoare la momentul trecerii hotarelor zonelor libere.
    4. Agenţii economici din afara teritoriilor zonelor libere, inclusiv cei care sînt înregistraţi şi ca rezidenţi ai zonelor libere, sînt obligaţi să declare organelor vamale mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova anterior scoase de pe teritoriile acestor zone.
    Art.II. - În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 privind Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.73, art.857), cu modificările ulterioare, pentru rezidenţii zonei libere "Expo-Business-Chişinău" care, în decurs de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, au comunicat despre decizia lor de a activa în conformitate cu regimurile fiscal şi vamal în vigoare la data înregistrării ca rezidenţi ai zonei libere, se vor menţine următoarele regimuri fiscal şi vamal:
    1. Nu se vor aplica măsuri de politică economică şi alte restricţii mărfurilor rezidenţilor zonei libere în perioada aflării acestor mărfuri pe teritoriul zonei libere. Aceste  măsuri şi alte restricţii se vor aplica mărfurilor rezidenţilor zonei libere, inclusiv celor originare din această zonă, doar în cazul introducerii acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova.
    2. Organele vamale vor acorda regimul vamal zonă liberă pentru mărfurile rezidenţilor zonei libere la introducerea  lor de facto pe teritoriul acestei zone şi la declararea lor conform procedurilor vamale în vigoare la momentul trecerii hotarului zonei libere.
    3. Agenţii economici din afara teritoriului zonei libere, inclusiv cei care sînt înregistraţi şi ca rezidenţi ai zonei libere, sînt obligaţi să declare organelor vamale mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova anterior scoase de pe teritoriul acestei zone.
    Art.III. - În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.626-XIII din 3 noiembrie 1995 privind Zona Antreprenoriatului Liber "Tvardiţa" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.73, art.859), cu modificările ulterioare,  pentru rezidenţii zonei libere "Tvardiţa" care, în decurs de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, au comunicat despre decizia lor de a activa în conformitate cu regimurile fiscal şi vamal în vigoare la data înregistrării ca rezidenţi ai zonei libere, se vor menţine următoarele regimuri fiscal şi vamal:
    1. Nu se vor aplica măsuri de politică economică şi alte restricţii mărfurilor rezidenţilor zonei libere în perioada aflării acestor mărfuri pe teritoriul zonei libere. Aceste măsuri şi alte restricţii se vor aplica mărfurilor rezidenţilor zonei libere, inclusiv celor originare din zona liberă, doar în cazul introducerii acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova.
    2. Organele vamale vor acorda regimul vamal zonă liberă pentru mărfurile rezidenţilor zonei libere la introducerea lor de facto pe teritoriul acestei zone şi la declararea lor conform procedurilor vamale în vigoare la momentul trecerii hotarului zonei libere.
    3. Agenţii economici din afara teritoriului zonei libere, inclusiv cei care sînt înregistraţi şi ca rezidenţi ai zonei libere, sînt obligaţi să declare organelor vamale mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova anterior scoase de pe teritoriul acestei zone.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                    Maria POSTOICO

    Chişinău, 20 octombrie 2005.
    Nr. 245-XVI.