LPC239/2004
ID intern unic:  312247
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 239
din  08.07.2004
pentru modificarea articolului 21 al Legii nr. 110-XIII
din 18 mai 1994 cu privire la arme
Publicat : 16.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 112     art Nr : 611     Promulgat : 12.07.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 21 alineatul (1) al Legii nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 43), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(1) Comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc individuale, cu mijloace speciale, cu arme de serviciu, de instrucţie, sportive, precum şi cu muniţiile la ele, se efectuează prin magazinele de stat specializate, pe bază de licenţă eliberată de Camera de licenţiere."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 8 iulie 2004.
Nr. 239-XV.