LC613/1999
ID intern unic:  311357
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 613
din  01.10.1999
pentru modificarea articolului 10 din Legea cu privire la
proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul
electroenergetic
Publicat : 28.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 118     Promulgat : 18.10.1999
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Articol unic.  - La articolul 10 alineatul (3) din Legea  nr.233-XIV din  23 decembrie 1998 cu privire la proiectul individual de privatizare a  întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial  al Republicii  Moldova,  1999, nr.19-21, art.76), textul "în decursul  a  3 luni" se înlocuieşte cu textul "în decursul a 110 zile".
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
    Chişinău, 1 octombrie 1999.
    Nr. 613-XIV.