LPC2/2003
ID intern unic:  312184
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 2
din  06.02.2003
pentru completarea articolului 1 din Legea
nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii
Publicat : 07.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 035     art Nr : 141     Promulgat : 22.02.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68-71, art. 505), după sintagma "Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat," se introduce sintagma "Departamentul Situaţii Excepţionale,".
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                  Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 6 februarie 2003.
Nr. 2-XV.