HGC374/2006
ID intern unic:  315754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 374
din  12.04.2006
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 419
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                        Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                        Ion Ababii
Ministrul finanţelor                                        Mihail Pop

Chişinău, 12 aprilie 2006.
Nr. 374.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 374
din 12 aprilie 2006
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 2:
litera a) se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
"Se stabileşte de la 1 ianuarie 2006 indemnizaţia unică la naşterea fiecărui copil născut viu în cuantum de 800 lei, atît pentru persoanele asigurate cît şi pentru persoanele neasigurate";
la litera b) alineatul şase cuvintele "ultimul alineat" se substituie cu cuvintele "alineatul şase".
2. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 175 din 17 februarie 2006 "Cu privire la realizarea Programului naţional de protecţie, reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu handicap pentru anii 2000-2005, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1153 din 16 noiembrie 2000" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 216) sintagma "Î.S. "Infoscop" se substituie cu sintagma "S.A. "Introscop".