HGM516/2004
ID intern unic:  294936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 516
din  19.05.2004
despre aprobarea Modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 83-87     art Nr : 657

   
MODIFICAT
    HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179
   
HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100
    HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                           Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul sănătăţii                                             Andrei Gherman
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                            Valerian Revenco
Ministrul finanţelor                                            Zinaida Grecianîi

Chişinău, 19 mai 2004.
Nr. 516.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 516
din 19 mai 2004
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

      [Pct.1 abrogat prin HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566]
[Pct.2 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    [Pct.3-4 abrogate prin HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179]