LPC893/2002
ID intern unic:  312695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 893
din  28.02.2002
pentru modificarea articolului 15 din Legea privatizării
fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993
Publicat : 21.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 40-42     art Nr : 258
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 15 alineatul (2) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 5, art. 126), cu modificările ulterioare, cuvintele "care au fost luaţi sub tutelă (curatelă) sau a căror familie se află la evidenţa organelor respective ca familie needucogenă" se exclud.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 28 februarie 2002.
    Nr. 893-XV.