HGA150/1996
ID intern unic:  295848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 150
din  13.03.1996
cu privire la modificarea unor hotărîri
ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 11.04.1996 în Monitorul Oficial Nr. 22     art Nr : 168
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1. abrogat prin HG84 din 04.02.03, MO18-19/08.02.03 art.97]
    2. Se modifică componenţa Comisiei de Stat pentru Rezervele minerale utile, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 21 septembrie 1994 (Monitorul Oficial, 1994, nr. 13, art. 104) precum urmează:
    1) se exclude din componenţa membrilor Comisiei nominalizate Ceban Ion;
    2) se includ în componenţa Comisiei:
    Diulgher Ilie               - şeful inspectoratului supravegherii miniere a
                                       Departamentului Standarde, Metrologie şi
                                       Supraveghere Tehnică;
    Condraşchin Nicolae - şeful secţiei controlului geologic a Departamentului
                                       Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                  Andrei SANGHELI
    Contrasemnată:
    Ministrul privatizării şi
    administrării proprietăţii
    de stat                                                          Ceslav Cioban