HGA109/2006
ID intern unic:  315020
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 109
din  30.01.2006
privind Consiliul republican de expertiză medicală a vitalităţii
Publicat : 03.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 140
    HG283 din 14.03.07, MO39-42/23.03.07 art.300
    HG256 din 09.03.06, MO51-54/31.03.06 art.336

    NOTĂ:

    Pe parcursul întregului text al hotărîrii
sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, la cazul respectiv prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437

    În scopul realizării prevederilor Legii nr. 307-XVI din 1 decembrie 2005 pentru modificarea articolului 56 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 şi a articolului 49 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172-175, art. 843), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează, prin transformare, Departamentul de expertiză medicală a vitalităţii din cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în Consiliul republican de expertiză medicală a vitalităţii, instituţie publică subordonată Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului. Se pune în sarcina Aparatului Guvernului să asigure, în termen de 6 luni, reamplasarea acestei instituţii într-un alt sediu.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii în număr de 130 unităţi.
    3. Se aprobă structura Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii, conform anexei nr. 1.
    4. Se transmit de la Casa Naţională de Asigurări Sociale şi structurile teritoriale ale acesteia încăperile, mijloacele fixe, patrimoniul din dotare, cu excepţia imobilului din mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 3, aflate în gestiunea Departamentului de expertiză medicală a vitalităţii şi structurilor lui teritoriale, în administrarea Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, în temeiul Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45).
    5.Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi Casa Naţională de Asigurări Sociale, în termen de 3 luni:
    vor prezenta propuneri coordonate privind aducerea actelor normative în vigoare în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri;
    vor identifica, de comun acord cu Ministerul Finanţelor, sursa de finanţare a cheltuielilor aferente activităţii Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii şi vor prezenta propuneri de modificare a actelor legislative în domeniu.
    6. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.

    PRIM-MINISTRU                                Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii
    şi protecţiei sociale                                 Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                 Mihail Pop

    Chişinău, 31 ianuarie 2006.
    Nr. 109.
          
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 109
din 31 ianuarie 2006
Structura
Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii

    I. Serviciul financiar şi dezvoltare managerială
    II. Consiliile de expertiză medicală a vitalităţii de nivel republican
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii nr. I
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii nr. II
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii nr. III
    III. Secţia administrativă
    IV. Consiliile primare teritoriale de expertiză medicală a vitalităţii
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Bălţi
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Cahul
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Călăraşi
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Cimişlia
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Ceadîr-Lunga
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Comrat
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Donduşeni
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Drochia
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Edineţ
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Făleşti
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Hînceşti
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Orhei
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Şoldăneşti
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Ungheni
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Sîngerei
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Ştefan Vodă
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii Soroca
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii sect. Botanica
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii sect. Ciocana
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii sect. Rîşcani
    Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii sect. Centru
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 109
din 31 ianuarie 2006
Modificările şi completările
care se operează în careva hotărîri de Gvern
    [Pct.1 abrogat prin HG256/09.03.06, MO51-54/31.03.06 art.336]  
    [Pct.2 abrogat prin HG283/14.03.07, MO39-42/23.03.07 art.300]