HGM1546/2002
ID intern unic:  295864
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1546
din  02.12.2002
despre aprobarea Regulamentului privind formarea
şi gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii
Publicat : 13.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 170-172     art Nr : 1691
MODIFICAT
HG632 din 29.06.05, MO92-94/08.07.05 art.691
HG81 din 02.02.04, MO22-25/06.02.04 art.201
HG194 din 24.02.03, MO27/28.02.03 art.207    [Pct.1-2 abrogate prin HG81 din 02.02.04, MO22-25/06.02.04 art.201]

    [Pct.3 abrogat prin HG632 din 29.06.05, MO92/08.07.05 art.691]

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                        Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                                       Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor                                             Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                 Ion Morei

Chişinău, 2 decembrie 2002.
Nr. 1546.

    [Regulamentul abrogat prin HG81 din 02.02.04, MO22-25/06.02.04 art.201]