HGC362/2002
ID intern unic:  294754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 362
din  28.03.2002
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 04.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 46-48     art Nr : 445
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 621 din 7 septembrie 1995 “Cu privire la Acordul de concesiune între Guvernul Republicii Moldova şi Compania de exploatare a resurselor “REDECO” LTD” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 65-66, art. 519), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctele 2 şi 6 se expun în redacţie nouă:
    “2. În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) al Legii cu privire la resursele naturale nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 40, art. 337) se autorizează:
Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului să exercite funcţia de concedent, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 67, art. 752);
    Ministerul Energeticii să exercite funcţia de beneficiar general al producţiei obţinute de Compania de exploatare a resurselor “REDECO” LTD, în cazul prevăzut de punctul 2.11. art. B al Acordului de concesiune din 6 iulie 1995.”
    “6. În scopul exercitării controlului asupra executării Acordului de concesiune, se instituie Comisia guvernamentală în următoarea componenţă:
    DUCA Gheorghe - ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului
                                  (preşedintele Comisiei)
    VÎRLAN Felix     - viceministru al energeticii (vicepreşedintele Comisiei)
    IFTODI Mihai     - şeful direcţiei generale impactul ecologic şi managementul
                                  deşeurilor naturale, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor
                                  şi Dezvoltării Teritoriului (secretarul Comisiei)

Membrii Comisiei:
    LUPAN Elvira                  - viceministru al finanţelor
    GORELOVA Elena          - viceministru al economiei
    CHIRINCIUC Galina       - viceministru al justiţiei
    CRAVCENCO Vladimir  - viceministru al industriei
    BABAN Sergiu                - director general al Departamentului Standardizare
                                               şi Metrologie
    PARKER Rendy              - preşedintele Companiei
                                              “REDECO-MOLDOVA” LTD”;
    2) se completează în final cu punctul 7, avînd următorul conţinut:
    “7. În caz de eliberare din funcţiile publice deţinute de membrii Comisiei, funcţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără a emite o nouă hotărîre de Guvern.”
    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 161 din 16 februarie 2001 “Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 621 din 7 septembrie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 27-28, art. 198) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 1 se abrogă;
    2) punctele 2-4 devin, respectiv, punctele 1-3;
    3) în punctul 4 al Regulamentului Comisiei guvernamentale de supraveghere sintagmele “Ministerului Industriei şi Energeticii”, “Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului”, “Ministerului Economiei şi Reformelor”, “Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie”, se substituie, respectiv, prin sintagmele “Ministerului Industriei”, “Ministerului Energeticii”, “Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”, “Ministerului Economiei” şi “Departamentului Standardizare şi Metrologie”.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei,
    construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                Gheorghe Duca
    Ministrul energeticii                                                      Iacob Timciuc
    Ministrul justiţiei                                                           Ion Morei

    Chişinău, 28 martie 2002.
    Nr. 362.