LPM1428/2000
ID intern unic:  312064
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1428
din  28.12.2000
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.01.2001 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 25

   
MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Compartimentul "APARATUL PARLAMENTULUI" din anexa nr. 3 la Legea salarizării nr. 305-XII din 25 februarie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 3, art. 56), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"APARATUL PARLAMENTULUI
Muncitor   13-15
Referent, consultant   15-16
Referent superior, consultant superior   16-18
Referent principal, consultant principal   19
Şef sector, expert   19-20
Şef seţie, serviciu, centru   20-21
Consilier al vicepreşedintelui
Parlamentului   21
Consilier al Preşedintelui Parlamentului,
şef direcţie, director centru   22"
[Art.II abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
Art. III. - La articolul 20 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 62, art. 522), cu modificările şi completările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
"d) compensarea cheltuielilor angajaţilor, legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, în limitele şi în modul stabilite de Guvern, iar pentru aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Parlament şi aparatul acestuia - în limitele şi în modul stabilite de Preşedintele Republicii Moldova şi, respectiv, de Parlament;".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV

Chişinău,  28 decembrie 2000.
Nr. 1428-XIV.