LC615/1999
ID intern unic:  311358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 615
din  01.10.1999
pentru modificarea articolului 9 din Legea bugetului pe anul 1999
Publicat : 28.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 118     Promulgat : 18.10.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  -  Articolul 9 alineatul (3) din Legea  bugetului  pe anul  1999  nr.216-XIV  din  12 decembrie  1998  (Monitorul  Oficial  al Republicii  Moldova, 1998, nr.119-120, art.719; 1999, nr.67-69, art.322) va avea următorul cuprins:
"(3) Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale  se utilizează  pentru plata  salariilor  angajaţilor  din   instituţiile finanţate de la  bugetul  local  şi  pentru  defalcări  la  bugetul asigurărilor  sociale de stat. Pînă la 30 la sută din sumele transferate se folosesc pentru achitarea consumului de resurse energetice de către instituţiile finanţate de la bugetul local."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 7 octombrie 1999.
Nr. 615-XIV.