OMJC82/2005
ID intern unic:  313922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 82
din  25.02.2005
cu privire la modificarea şi completarea punctului 10 din Regulamentul
cu privire la condiţiile de efectuare a stagiului în biroul notarului, aprobat
 prin ordinul ministrului justiţiei nr.286 din 11 iulie 2003
Publicat : 04.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 113
În temeiul art.10 alineatul (2) al Legii cu privire la notariat, nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002,
ORDON:
1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în punctul 10 al  Regulamentului cu privire la condiţiile de efectuare a stagiului în biroul notarului, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr.286 din 11 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170, art.223) (conform anexei).
2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL JUSTIŢIEI                             Victoria Iftodi

Chişinău, 25 februarie 2005.
Nr. 82.

APROBAT                                         ÎNREGISTRAT
prin ordinul ministrului justiţiei               la Ministerul Justiţiei al
al Republicii Moldova                          Republicii Moldova
nr. 82 din 25 februarie 2005                nr. 401 din 25 februarie 2005
____________Victoria  Iftodi             ___________ Victoria Iftodi

Modificările  şi completările ce se operează în punctul 10
al Regulamentului cu privire la condiţiile de efectuare a
stagiului în biroul notarului
Punctul 10 al  Regulamentului cu privire la condiţiile de efectuare a stagiului în biroul notarului, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr.286 din 11 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170, art.223) va avea următorul cuprins:
"10. Conducător al  stagiului poate fi doar notarul a cărui vechime în funcţia de notar este de cel puţin 5 ani, are o reputaţie ireproşabilă, posedă înalte cunoştinţe profesionale, dispune de sediu ce ar permite asigurarea unor condiţii optime pentru efectuarea stagiului, şi dacă în rezultatul efectuării controalelor activităţii notarului nu au fost depistate încălcări grave.
Notarul poate avea concomitent cel mult 2 notari stagiari."