LPC401/2003
ID intern unic:  312426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 401
din  17.10.2003
pentru modificarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994
privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale
şi a Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999
privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova
Publicat : 13.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 45     art Nr : 266
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Articolul 1 din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1), cuvintele "actele internaţionale" se exclud;
    alineatul (4), textul "cu excepţia celor internaţionale" se exclude;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Textele tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova care au intrat în vigoare, textele integrale ale anexelor şi documentelor aferente, rezervele sau declaraţiile Republicii Moldova, efectuate la momentul semnării, ratificării, aderării, acceptării sau aprobării, precum şi actele referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale se publică, în termen de o lună după intrarea lor în vigoare, în ediţii oficiale speciale ale Monitorului Oficial. Actele normative care atestă intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale se publică în Monitorul Oficial conform legislaţiei."
    Art. II. - Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2, noţiunea "publicare" va avea următoarea definiţie:
    "publicare - publicarea integrală în ediţii oficiale speciale a textului tratatului internaţional intrat în vigoare".
    2. Articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Textele tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova care au intrat în vigoare, textele integrale ale anexelor şi documentelor aferente, rezervele sau declaraţiile Republicii Moldova, efectuate la momentul semnării, ratificării, aderării, acceptării sau aprobării, precum şi actele referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale se publică, în termen de o lună după intrarea lor în vigoare, în ediţii oficiale speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Anual, în legea bugetului de stat, Guvernul prevede sursele necesare publicării ediţiilor oficiale speciale ale Monitorului Oficial. Actele normative care atestă intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale se publică în Monitorul Oficial conform legislaţiei."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 17 octombrie 2003.
    Nr. 401-XV.