LPC139/2004
ID intern unic:  312053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 139
din  06.05.2004
pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII
din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber
"Expo-Business-Chişinău"
Publicat : 29.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 104     art Nr : 543     Promulgat : 24.06.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 1 din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 73, art. 857), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
"e) un teren cu o suprafaţă de 24,77 ha, proprietate de stat, care s-a aflat în folosinţa Societăţii pe Acţiuni "Tracom", situat în sectorul Buiucani al municipiului Chişinău, str. Columna nr. 170."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 6 mai 2004.
Nr. 139-XV.