HGC1317/2005
ID intern unic:  294287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1317
din  13.12.2005
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 29 decembrie 2000
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172     art Nr : 1424
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 29 decembrie 2000 "Cu privire la unele măsuri de susţinere a persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare" (se anexează).
PRIM-MINISTRU           Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene         Andrei Stratan
Chişinău, 13 decembrie 2005.
Nr. 1317.
    
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1317
din 13 decembrie 2005
Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 29 decembrie 2000
Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 29 decembrie 2000 "Cu privire la unele măsuri de susţinere a persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1-4, art. 20), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În textul hotărîrii şi în anexele nr. 1 şi nr. 3:
sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin sintagmele "Ministerul Economiei şi Comerţului" şi "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe"; "Ministerul Afacerilor Interne"; "Ministerul Culturii"; "Ministerul Educaţiei"; "Departamentul Relaţii Interetnice" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene"; "Ministerul Dezvoltării Informaţionale"; "Ministerul Culturii şi Turismului"; "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului"; "Biroul Relaţii Interetnice";
sintagma "Ministerul Economiei" se exclude;
cuvîntul "departamentelor" se substituie prin cuvintele "altor autorităţi administrative centrale".
2. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
    
"Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1322
din 29 decembrie 2000
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului coordonator pentru susţinerea persoanelor originare
din Republica Moldova, domiciliate peste hotare
STRATAN Andrei   - viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi
        integrării europene, preşedinte al Consiliului
GONCEAROVA Olga   - director general al Biroului Relaţii Interetnice,
        vicepreşedinte al Consiliului
KISTRUGA Eugenia   - viceministru al afacerilor externe şi integrării europene,
        vicepreşedinte al Consiliului
SOLOVEI Victor     - consultant principal în domeniul dezvoltării sociale,
        Aparatul Guvernului, secretar responsabil al Consiliului
Membrii Consiliului:
PLATON Mihail     - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în
        problemele culturii, învăţămîntului şi ştiinţei
MOLDOVAN-BATRÎNAC - viceministru al educaţiei, tineretului şi sportului
Viorelia    
LAPICUS Tatiana     - viceministru al culturii şi turismului
FURCULIŢA Feodosia   - viceministru al finanţelor
EŞANU Nicolae     - viceministru al justiţiei
BUCIAŢCHI Pavel   - viceministru al dezvoltării informaţionale
TELEŞCU Ilie     - preşedinte al Companiei publice "Teleradio-Moldova"
3. În anexa nr. 3 punctul 6, sintagma "viceministrului afacerilor externe" se substituie prin sintagma "viceministrului afacerilor externe şi integrării europene".