DPO1259/2007
ID intern unic:  324888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1259
din  02.08.2007
pentru promulgarea
Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente     
Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 545
    În temeiul art. 93 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se promulgă Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente.                              

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN    

    Nr. 1259-IV. Chişinău, 2 august 2007.