HPM433/1990
ID intern unic:  306859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 433
din  26.12.1990
cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare
şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 26.12.1990 în Monitorul Oficial Nr. 5     Data intrarii in vigoare : 26.12.1990
    HP1005 din 19.04.02, MO59-61/02.05.02 art.445
    HP241 din 07.06.01, MO62/09.06.01
    HP467 din 25.06.99, MO73/15.07.99
    HP695 din 27.08.91, MO6/27.08.91


    Titlul hotărîrii în redacţia HP84 din 07.05.10, MO78-80/21.05.10 art.230; în vigoare 07.05.10
    Titlul hotărîrii modificat prin HG17 din 26.02.10, MO33/05.03.10 art.62; în vigoare 26.02.10

    În scopul continuării tradiţiilor, respectării obiceiurilor seculare ale poporului, luînd în considerare rolul lor la formarea unei moralităţi sănătoase,la îmbogăţirea vieţii spirituale a omului, ţinînd cont de solicitările cetăţenilor republicii de a se reveni, fiind o necesitate stringentă, la valorile naţionale, Parlamentul Republicii Moldova  h o t ă r ă ş t e:
   
[Formula introductivă modificată prin HP84 din 07.05.10, MO78-80/21.05.10 art.230; în vigoare 07.05.10]
    1. Se consfinţesc următoarele zile comemorative şi zile de sărbătoare în Republica Moldova:
    [Pct.1 partea introductivă în redacţia HP84 din 07.05.10, MO78-80/21.05.10 art.230; în vigoare 07.05.10]
    a) sărbători naţionale şi zile comemorative:
    - Ziua comemorării lui Mihai Eminescu (15 ianuarie);
    
- Ziua comemorării victimelor Holocaustului (27 ianuarie);
    - Ziua comemorării celor căzuţi în războiul din Afghanistan (15 februarie);
    - Ziua Memoriei (2 martie) (ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi a victimelor acestui conflict);
   
- Ziua Libertăţii (7 aprilie) (zi de comemorare a tinerilor care au manifestat paşnic în numele libertăţii şi democraţiei);
    - Ziua comemorării victimelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl şi ale altor avarii nucleare (26 aprilie);
    - Ziua Drapelului de Stat (27 aprilie);
    - Ziua securităţii şi sănătăţii în muncă (28 aprilie);
    - Ziua Familiei (15 mai);
    - Ziua Nistrului (ultima zi de duminică a lunii mai);
    - Ziua comemorării victimelor fascismului (22 iunie);
    - Ziua Suveranităţii (23 iunie);
    
- Ziua Împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri (26 iunie);
    - Ziua Portului Popular (ultima zi de duminică a lunii iunie);
    - Ziua Concurenței (30 iunie)
    - Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare (2 iulie);
    - Ziua comemorării victimelor stalinismului (6 iulie);
   
- Ziua Constituţiei (29 iulie); 
    -  Ziua Independenţei (27 august);
    - Sărbătoarea "Limba noastră" (31 august);
    
- Festivalul Naţional al Mărului (ultima sîmbătă şi duminică a lunii septembrie);
    - Ziua Naţională a Vinului (prima sîmbătă şi duminică a lunii octombrie);
   
[Pct.1 lit.a) modificată prin HP91 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.344]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP16 din 15.02.18, MO68-76/02.03.18 art.150]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP210 din 26.11.15, MO332-339/11.12.15 art.644]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP194 din 19.11.15, MO330-331/08.12.15 art.632]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP254 din 08.11.12, MO242-244/23.12.12 art.782]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP186 din 11.07.12, MO155-159/27.07.12 art.518]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP72 din 05.04.12, MO72-75/13.04.12 art.235; în vigoare 05.04.12]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP47 din 24.03.11, MO53/04.04.11 art.117; în vigoare 24.03.11]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP16 din 11.02.11, MO32-33/25.02.11 art.48; în vigoare 11.02.11]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP84 din 07.05.10, MO78-80/21.05.10 art.230; în vigoare 07.05.10]
   
[Pct.1 lit.a) modificată prin HG62 din 23.04.10, MO61/26.04.10 art.182; în vigoare 23.04.10]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HG17 din 26.02.10, MO33/05.03.10 art.62; în vigoare 26.02.10]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP116-XVI din 22.05.08, MO97-98/03.06.08 art.358]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP1005 din 19.04.02, MO59-61/02.05.02 art.445]
    [Pct.1 lit.a) completată prin HP241 din 07.06.01, MO62/09.06.01]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP467 din 25.06.99, MO73/15.07.99]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HP695-XII din 27.08.91, MO6/27.08.91]
    b) sărbători tradiţionale:
    - Anul Nou (1 ianuarie);
    - Mărţişorul (1 martie);
    - Ziua internaţională a femeii (8 martie);
    - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii (1 mai);
    - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei (9 mai);
   
- Ziua Europei (9 mai);
    - Ziua ocrotirii copilului (1 iunie);
    [Pct.1 lit.b) modificată prin HP76 din 28.04.17, MO144-148/05.05.17 art.234; în vigoare 28.04.17]
    [Pct.1 lit.b) modificată prin HP695-XII din 27.08.91, MO6/27.08.91]
    2. Se declară zile de odihnă:
    - 1 ianuarie - Anul Nou;
    - 7,8 ianuarie - Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
    - 8 martie - Ziua internaţională a femeii;
    - prima şi a doua zi de Paşti conform calendarului bisericesc;
    - ziua de luni la o săptămînă după Paşti (Paştele blajinilor);
    - 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
    - 9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei;
   
- 9 mai – Ziua Europei;
    - 1 iunie – Ziua Ocrotirii Copilului;
    - 27 august - Ziua independenţei Republicii Moldova;
    - 31 august - sărbătoarea "Limba noastră";
   
- Ziua sfîntului în al cărui nume e sfinţită biserica din loca litatea respectivă (Hramul bisericii).
    - 25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
    [Pct.2 modificat prin HP76 din 28.04.17, MO144-148/05.05.17 art.234; în vigoare 28.04.17]
    [Pct.2 modificat prin HP114 din 27.05.16, MO157-162/10.06.16 art.326; în vigoare 27.05.16]
    [Pct.2 modificat prin HP307 din 19.12.13, MO1-3/03.01.14 art.6; în vigoare 19.12.13]
    [Pct.2 modificat prin HP695-XII din 27.08.91, MO6/27.08.91]
    3. Se stabileşte pentru elevi vacanţa de Crăciun de la 24 decembrie pînă la 15 ianuarie.
    4. Conducerea întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, la cererea comunităţilor religioase de alte confesiuni, înregistrate în Republica Moldova, va acorda credincioşilor confesiunilor respective zile de odihnă la data celor mai însemnate sărbători religioase ale lor.
   
[Pct.4 modificat prin HP84 din 07.05.10, MO78-80/21.05.10 art.230; în vigoare 07.05.10]
    5. Se garantează condiţii pentru continuitatea tradiţiilor populare, pentru realizarea iniţiativei cetăţenilor, organizaţiilor de stat, obşteşti, uniunilor de creaţie şi altor societăţi de a comemora oameni de vază, de a marca şi alte date istorice, social-politice de valoare, sărbători ale profesiilor şi alte sărbători şi evenimente legate de ciclul naturii şi de viaţa omului.
    6. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din ziua adoptării ei.

    PREȘEDINTELE
    SOVIETULUI SUPREM AL R.S.S. MOLDOVA                    A. MOȘANU

    or. Chişinău,
    26 decembrie 1990.
    Nr.433-XII