LPA64/1990*
ID intern unic:  312895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 64
din  31.05.1990
cu privire la Guvern*
Publicat : 26.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 1018
    Abrogată prin LP136 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.412


    MODIFICAT
   
LP277 din 16.12.16, MO9-18/13.01.17 art.28
   
LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26
   
LP228 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.775
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291
   
LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546
    LP168 din 31.07.15, MO247-252/04.09.15 art.476
   
LP143 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.514
   
HCC7 din 18.05.13, MO122-124/07.06.13 art.13; în vigoare 18.05.13
   
LP110 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.348
   
LP107 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.344
    LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342
   
LP133 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.447
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP283 din 28.12.11, MO76-80/20.04.12 art.245; în vigoare 01.07.12
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
    LP5 din 12.01.11, MO15/14.01.11 art.13
   
LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270
   
LP41-XVIII din 20.10.09, MO157/22.10.09 art.440
    LP21-XVIII din 18.09.09, MO149/22.09.09 art.412
    LP162-XVI din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.512
    LP161-XVI din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.510
    LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288
    LP63 -XVI din 27.03.08, MO63-65/28.03.08 art.211
    LP49 -XVI din 07.03.08, MO55-56/18.03.08 art.184
    LP179 -XVI din 20.07.07, MO107-111/27.07.07 art.484
    LP357 -XVI din 24.11.06, MO186-188/08.12.06 art.877
    LP114-XVI din 18.05.06, MO83-86/02.06.06 art.366
    LP25-XVI din 16.02.06, MO66-69/28.04.06 art.271
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203
    LP376-XV din 18.11.04, MO212-217/26.11.04 art.951
    LP345-XV din 14.10.04, MO193-198/29.10.04 art.888
    LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708
    LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482
    LP26-XV din 13.02.04, MO35-38/27.02.04 art.198
    LP551-XV din 25.12.03, MO16-18/23.01.04 art.110
    LP482-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
    LP147-XV din 27.03.03, MO67/11.04.03 art.297
    LP1557-XV din19.12.02, MO185/31.12.02 art.1414
    LP1520-XV din 06.12.02, MO169/12.12.02 art.1296

    _____________________________________________
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176.
    Modificată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 582-XII din 17 mai 1991, nr. 584-XII din 20 mai 1991, nr. 588-XII din 22 mai 1991;
    2) nr. 1091-XII din 23 iulie 1992 - Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 7, art. 150;
    3) nr. 1250-XII din 23.12.92 - Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 1, art. 4;
    4) nr. 1435-XII din 20.05.93 - Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 6, art. 165;
    5) nr. 12-XIII din 31.03.94 - Monitorul Parlamentului, 1994, nr. 4, art. 75;
    6) nr. 37-XIII din 05.04.94 - Monitorul Parlamentului, 1994, nr. 4, art. 77;
    7) nr. 128-XIII din 27.05.94 - Monitorul Parlamentului, 1994, nr. 6, art. 35;
    8) nr. 413-XIII din 29.03.95 - Monitorul Oficial, 1995, nr. 29-30, art. 324;
    9) nr. 1086-XIII din 24.01.97 - Monitorul Oficial, 1997, nr. 9, art. 111;
    10) nr. 32-XIV din 28.05.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 54-55, art. 380;
    11) nr. 83-XIV din 08.07.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 72-73, art. 483;
    12) nr. 676-XIV din 16.11.99 - Monitorul Oficial, 1999, nr. 128-129, art. 636;
    13) nr. 754-XIV din 23.12.99 - Monitorul Oficial, 1999, nr. 156, art. 766;
    14) nr. 1210-XIV din 31.07.00 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 109-111, art. 797;
    15) nr. 75-XV din 18.04.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 44-45, art. 192;
    16) nr. 543-XV din 12.10.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 141-143, art. 1095;
    17) nr. 636-XV din 15.11.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 144-146, art. 1125;
    18) nr. 822-XV din 07.02.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 40-42, art. 250;
    19) nr. 860-XV din 15.02.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 29-31, art. 164;
    20) nr. 955-XV din 04.04.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 50-52, art. 346;
    21) nr. 1156-XV din 21.06.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 96-98, art. 717;
    22) nr. 1199-XV din 04.07.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 106-109, art. 815;
    23) nr. 1211-XV din 11.07.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 106-109, art. 817;
    24) nr. 1311-XV din 26.07.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 117-119, art. 970.


Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Rolul Guvernului
    Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este responsabil în faţa Parlamentului.
     Relaţiile dintre Guvern şi Preşedintele Republicii Moldova se reglementează de Constituţia Republicii Moldova.
    În exercitarea atribuţiilor, se conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament.
    Articolul 2. Principiile de bază ale activităţii Guvernului
    În activitatea sa Guvernul:
    1) se călăuzeşte de Constituţie (Legea Fundamentală a Republicii), de celelalte legi ale Republicii Moldova, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    2) porneşte de la principiile democraţiei, legalităţii, egalităţii şi utilităţii sociale;
   
[Art.2 pct.2) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    3) asigură colegialitatea şi răspunderea personală a membrilor Guvernului în procesul elaborării, adoptării şi realizării hotărîrilor;
   
31) asigură transparenţa în procesul elaborării şi adoptării hotărîrilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor;
    [Art.31 introdus prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
    4) asigură exercitarea principiilor ştiinţifice de administrare, ţine seama de experienţa mondială în sfera construcţiei de stat şi o aplică.
    Articolul 3. Direcţiile principale ale activităţii Guvernului
    În conformitate cu împuternicirile sale Guvernul:
    1) creează condiţii pentru stabilirea şi  asigurarea suveranităţii economice şi politice a Moldovei;
     2) elaborează concepţia dezvoltării social-economice a republicii, programul şi mecanismul trecerii la economia de piaţă;
    3) asigură libera iniţiativă, deetatizarea, privatizarea, demonopolizarea economiei şi dezvoltarea relaţiilor de piaţă;
    4) elaborează strategia dezvoltării tehnico-ştiinţifice, promovează o politică naţională în domeniul culturii, ştiinţei, tehnicii, tehnologiei; rezolvă problemele reglementării de stat a progresului tehnico-ştiinţific;
    5) garantează tuturor subiecţilor proprietăţii libertatea activităţii economice, diversitatea formelor de proprietate şi egalitatea lor în drepturi, are grijă de păstrarea proprietăţii;
    51) protejează interesele naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
    6) realizează colaborarea economică cu ţările lumii în condiţiile dezvoltării relaţiilor contractuale, formării infrastructurii de piaţă, integrării general-europene şi mondiale;
    61) asigură protejarea intereselor naţionale în activitatea economică externă, promovează politica liberului schimb, pornind de la interesele naţionale;
    [Art.3 pct.7) exclus prin LP1210-XIV din 31.07.00, MO109/31.08.00]
    8) formează un sistem eficient de ocrotire socială a populaţiei, creează condiţii pentru creşterea nivelului de trai, pentru satisfacerea necesităţilor culturale şi spirituale ale cetăţenilor republicii;
    9) promovează politica de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei;
    91) asigură apărarea drepturilor consumatorilor prin organizarea şi coordonarea  controlului şi supravegherii de stat a calităţii produselor (lucrărilor, serviciilor);
    10) asigură utilizarea raţională a resurselor naturale şi integritatea lor, protecţia ecologică a populaţiei şi a mediului ambiant;
    11) favorizează dezvoltarea autonomiei organelor administraţiei publice de toate nivelurile;
    12) asigură legalitatea, ordinea publică, drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
   
121) asigură integrarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în actele normative şi în documentele de politici;
    [Art.2 pct.121)introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    13) promovează politica securităţii naţionale, dirijează activitatea de apărare a Republicii Moldova;
    14) asigură respectarea şi executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    15) promovează o politică externă în conformitate cu competenţa sa.
    Articolul 4. Componenţa Guvernului şi modul de formare
                       a lui
    Guvernul se formează în  următoarea componenţă:
    Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege.
   
Membri ai Guvernului pot fi numai persoanele care deţin cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliul în ţară.
    [Art.4 al.2) modificat prin LP21-XVIII din 18.09.09, MO149/22.09.09 art.412]
    [Art.4 al.2) în redacţia LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
    [Art.4 al.2) exclus prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    [Art.4 al.2) introdus prin LP1520 din 06.12.02, MO169/12.12.02 art.1296]
    Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.
    Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru, în termen de 15 zile de la desemnare, cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului.
    Preşedintele Republicii Moldova,  în baza votului de  încredere acordat de Parlament, numeşte Guvernul.
    În termen de trei zile de la data numirii Guvernului, Prim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui Republicii Moldova, jurămîntul al cărui text este prevăzut la art.79 alin.(2) din Constituţie.
    În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la  propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.
    Guvernul îşi exercită mandatul din ziua depunerii jurămîntului de către membrii lui în faţa Preşedintelui Republicii Moldova şi pînă la validarea alegerilor pentru un nou Parlament.
    Membrii Guvernului, numiţi în funcţie conform alineatului 7, după depunerea jurămîntului  îşi exercită atribuţiile în acelaşi mod.
    Membrii Guvernului vor depune, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate.
   
[Art.4 al.10) abrogat prin LP107 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.344]
    [Art.4 al.10) introdus prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482; al.10) devine al.1)]
    Articolul 5. Responsabilitatea Guvernului
    Guvernul răspunde în faţa Parlamentului pentru activitatea sa.
    Guvernul cel puţin o dată pe an, ţine în faţa Parlamentului o dare de seamă despre activitatea sa.
    Miniştrii şi conducătorii altor autorităţi administrative centrale, în baza unei hotărîri a Parlamentului, ţin în faţa lui dări de seamă asupra activităţii lor.
    [Art.5 al.3) modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    Membrii Guvernului sînt obligaţi să răspundă la întrebările formulate de deputaţi referitor la activitatea Guvernului şi a organelor din subordinea lui în modul stabilit.
    Guvernul examinează deciziile comisiilor Parlamentului vizînd activitatea Guvernului şi a organelor din subordinea lui, comunică comisiilor rezultatele examinării deciziilor sau măsurile luate  pe marginea lor.
    Articolul 6. Demisia Guvernului
    Guvernul are dreptul să demisioneze din propria iniţiativă.
    Fiecare membru al Guvernului  are, de asemenea, dreptul de a demisiona.
    Demisionarea Prim-ministrului conduce la demisionarea Guvernului în componenţă deplină.
    Cererea de demisie a Prim-ministrului şi a întregii componenţe a Guvernului se prezintă Parlamentului, care se pronunţă asupra ei.
    Cererile de demisie a unor membri ai Guvernului se prezintă Prim-ministrului şi se aduc la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova.
    Guvernul îşi dă demisia în cazul în care:
    1) Parlamentul şi-a exprimat neîncrederea în Guvern conform art.106 şi 1061 din Constituţie;
     2) Prim-ministrul a demisionat sau a decedat;
    3) a fost ales un nou Parlament (la prima lui şedinţă).
    Articolul 7. Exprimarea votului de neîncredere Guvernului
    Parlamentul, la propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi, poate exprima vot de neîncredere Guvernului.
    Exprimarea neîncrederii Guvernului se hotărăşte cu votul majorităţii deputaţilor.
   
Articolul 71. Atribuţiile şi limitele competenţei
                           Guvernului al cărui mandat a încetat
    În cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei Prim-ministrului sau al alegerii unui nou Parlament, Guvernul al cărui mandat a încetat, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern, adoptă doar acte cu caracter individual şi normativ necesare pentru administrarea treburilor publice.
    Guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept:
    1) să aprobe şi să prezinte Parlamentului proiecte de legi şi proiecte ale documentelor de politici;
    2) să adopte ordonanţe şi documente de politici;
    3) să avizeze iniţiative legislative;
    4) să numească, să propună pentru numire sau să elibereze din funcţie persoane cu funcţii de demnitate publică ori funcţionari publici de conducere (inclusiv de nivel superior), cu excepţia cazului în care persoana se află în imposibilitate obiectivă de a realiza atribuţiile specifice funcţiei;
    5) să-şi asume obligaţii contractuale pentru o perioadă nedeterminată ori pentru o perioadă ce depăşeşte un an sau a căror valoare este disproporţionată în raport cu cheltuielile necesare pentru administrarea treburilor publice curente ori pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă;
    6) să încheie tratate internaţionale care atrag obligaţii pecuniare pentru Republica Moldova.
    Pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern, Prim-ministrul interimar nu este în drept să propună Preşedintelui Republicii Moldova remanieri guvernamentale.
   
[Art.71  în redacția LP228 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.775]
    [Art.71 pct.2) declarat neconstituţional prin HCC7 din 18.05.13, MO122-124/07.06.13 art.13; în vigoare 18.05.13]
    [Art.71 pct.3)  sintagma "şi prezintă spre aprobare Parlamentului" şi ", propune Parlamentului iniţiative legislative pentru:
    a) realizarea obligaţiilor ce rezultă din conţinutul legilor şi dispoziţiilor finale ale acestora în limita stabilită de cadrul legislativ primar;
    b) asigurarea securităţii interne şi externe a statului, menţinerea stării de legalitate, a stabilităţii sociale, economice, financiare şi politice şi pentru evitarea efectelor fenomenelor naturale şi ale factorilor imprevizibili care prezintă pericol public;" declarate neconstituţionale prin HCC7 din 18.05.13, MO122-124/07.06.13 art.13; în vigoare 18.05.13]

    [Art.71 pct.5) declarat neconstituţional prin HCC7 din 18.05.13, MO122-124/07.06.13 art.13; în vigoare 18.05.13]
    [Art.71al.4) declarat neconstituţional prin HCC7 din 18.05.13, MO122-124/07.06.13 art.13; în vigoare 18.05.13]
    [Art.71 introdus prin LP107 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.344]
    Articolul 8. Participarea Guvernului la lucrările
                        Parlamentului
    Prim-ministrul şi membrii Guvernului au dreptul să participe la lucrările sesiunilor Parlamentului, la şedinţele comisiilor şi să-şi expună opiniile pe marginea chestiunilor examinate.
    În caz de necesitate, participarea membrilor Guvernului la lucrările Parlamentului este obligatorie.
    Membrii Guvernului sînt obligaţi să răspundă la interpelările deputaţilor în modul stabilit de Regulamentul Parlamentului.
    Prim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii şi conducătorii altor autorități administrative centrale și ai autorităților publice din subordinea Guvernului în timpul şedinţelor Parlamentului răspund la întrebările deputaţilor.
    Din invitaţia comisiilor Parlamentului ori a fracţiunilor parlamentare, miniştrii sau persoanele cu funcţii de răspundere împuternicite de miniştri participă la şedinţele comisiilor sau fracţiunilor şi răspund la întrebările deputaţilor.
   
[Art.8 modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    Articolul 9. Garanţiile sociale ale membrilor Guvernului
    Membrii Guvernului se bucură de garanţii sociale egale şi nu pot avea privilegii care nu sînt prevăzute de legislaţie.
    În cazul în care Guvernul se reorganizează, în cazul demisionării Guvernului sau a unor membri ai lui, precum şi la expirarea mandatului membrii Guvernului beneficiază de garanţiile sociale respective.
Titlul II
COMPETENŢA GUVERNULUI
    Articolul 10. Chestiunile generale ce ţin de competenţa
                         Guvernului
    În conformitate cu împuternicirile sale Guvernul:
   1) promovează în viaţă legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi exercită controlul asupra executării hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului;
    2) stabileşte funcţiile ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale celor din subordinea sa, asigură întreţinerea autorităţilor administraţiei publice centrale în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop de Parlament;
    [Art.10 pct.2) modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    3) coordonează şi exercită controlul asupra activităţii organelor administraţiei publice locale ale Republicii Moldova;
    4) realizează programele dezvoltării economice şi sociale a republicii, creează condiţii pentru funcţionarea autoadministrării;
    5) conduce organele de apărare a teritoriului, securităţii Republicii Moldova şi a cetăţenilor ei;
    6) asigură promovarea politicii interne şi externe a Republicii Moldova.
    Articolul 11 Principalele împuterniciri ale Guvernului în
                           domeniul dezvoltării sociale, învăţămîntului,
                           tineretului şi sportului, culturii şi ocrotirii
                           sănătăţii
    Guvernul:
    1) promovează o politică de stat unitară în vederea asigurării pentru populaţia republicii a unui nivel de trai care nu ar fi mai scăzut decît nivelul minimal de trai stabilit oficial şi care ar corespunde nivelului dezvoltării economice a Republicii Moldova;
    2) realizează politica de stat în domeniul reglementării proceselor migraţioniste, promovează şi perfecţionează un  program integral în domeniul demografiei;
    3) ia măsuri  în ceea ce priveşte creşterea numărului de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru ridicarea nivelului de trai, a unor condiţii normale de muncă şi odihnă, asistenţa socială;
    4) asigură condiţii  social-economice, creează o bază tehnico- materială şi fonduri speciale pentru dezvoltarea învăţămîntului public, tineretului, culturii, ocrotirii sănătăţii, protecţiei mediului ambiant;
    5) elaborează direcţiile strategice de dezvoltare a urbanismului, a gospodăriei comunale şi de locuinţe;
    6) ia măsuri în vederea asigurării populaţiei cu produse alimentare, mărfuri industriale, medicamente, servicii, promovează politica statului în domeniul standardizării, metrologiei, acreditării şi certificării produselor;
    7) dirijează  activitatea de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură; asigură executarea legislaţiei cu privire la libertatea conştiinţei;
    8) asigură păstrarea, dezvoltarea şi funcţionarea limbii moldoveneşti, recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi funcţionarea limbii ruse şi altor limbi vorbite pe teritoriul ţării;
    9) susţine prin diferite forme de colaborare activitatea comunităţilor naţionale ale moldovenilor şi găgăuzilor care locuiesc în afara hotarelor Republicii Moldova;
    10) asigură dezvoltarea turismului, gospodăriei de agrement;
    11) promovează  politica  statului  în domeniul culturii  fizice şi sportului.
    Articolul 12. Principalele împuterniciri ale Guvernului în
                         domeniul economiei
    Guvernul:
    1) exercită, din însărcinarea Parlamentului, funcţiile de proprietar al patrimoniului statului, creează condiţiile necesare pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de proprietate;
    2) reglementează, folosind mijloacele economice şi juridice, activitatea tuturor ramurilor economiei şi a subiecţilor proprietăţii pe teritoriul Republicii Moldova;
    21) întreprinde măsuri pentru asigurarea libertăţii comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţiei concurenţei loiale, creării unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie;
    22) ia măsuri în vederea  apărării  intereselor producătorilor autohtoni, executorilor de lucrări şi servicii;
    3) stabileşte proporţii raţionale de folosire a venitului naţional, inclusiv dezvoltarea economiei naţionale a republicii, elaborează, coordonează şi realizează programele dezvoltării ei economice şi sociale;
    4) promovează o politică unitară în domeniul retribuirii  muncii;
    5) organizează şi promovează activitatea economică  externă a republicii;
    [Art.12 pct.6) exclus prin LP1210-XIV din 31.07.00]
    7) elaborează şi prezintă Parlamentului proiecte de documente normative privind programele de dezvoltare economică şi socială;
    8) organizează  elaborarea şi îndeplinirea programelor, concepţiilor şi strategiilor naţionale;
    9) ia măsuri în vederea ocrotirii şi folosirii raţionale a pămîntului, subsolului, a resurselor de apă, a faunei şi florei, în vederea menţinerii purităţii aerului şi asigurării reproducerii tuturor sistemelor biologice precum şi menţinerii echilibrului ecologic, promovează politica statului în domeniul securităţii radiologice şi exercită controlul de stat în acest domeniu;
   10) formează politica de stat în domeniul investiţiilor şi efectuează realizarea ei  în scopuri bine determinate, ia măsuri în vederea atragerii şi protecţiei investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine, asigură condiţii pentru crearea unui climat favorabil pentru investiţii în Republica Moldova;
   11) repartizează mijloace pentru acordarea de ajutor zonelor din republică şi ramurilor economiei ei care se află în condiţii dificile sau care necesită o dezvoltare accelerată;
    111) elaborează programele de investiţii, de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice, pornind de la limitele mijloacelor prevăzute pentru aceste scopuri în legea bugetară anuală;
    12) stabileşte modalitatea de gestionare, în modul prevăzut de legislaţie, a fondurilor create special pentru dezvoltarea social-economică a ţării;
    13) asigură organizarea unui sistem unic de evidenţă şi de  statistică;
    14) organizează elaborarea şi implementarea reglementărilor tehnice şi altor acte normative în domeniul standardizării, organizează şi coordonează controlul şi supravegherea de stat în ceea ce priveşte respectarea normelor standardizării;
    15) suspendă, în modul stabilit de legislaţie, hotărîrile şi alte decizii ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale celor din subordinea Guvernului, dacă acestea contravin Constituţiei, legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.
    [Art.12 pct.15) modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    Articolul 13. Principalele împuterniciri ale Guvernului în
                         domeniul finanţelor, creditelor, impozitelor,
                         preţurilor şi circulaţiei monetare
    Guvernul:
    1) asigură, în limitele competenţei sale, transpunerea în viaţă a politicii unice a statului în domeniul finanţelor, creditelor şi circulaţiei monetare;
    2) elaborează şi prezintă anual Parlamentului spre examinare şi aprobare proiectele bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    [Art.13 pct.2) modificat LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    3) promovează politica unică a statului în domeniul preţurilor;
    4) promovează  politica vamală şi financiar-valutară.
    Articolul 14. Principalele împuterniciri ale Guvernului
                          în domeniul muncii și politicii de personal
                          în serviciul public
    Guvernul:
    1) promovează politicile în domeniul funcției publice, al ocupării forţei de muncă, al raporturilor de muncă şi salarizării, ia măsuri în vederea perfecţionării  acestor politici;
    2) asigură, prin intermediul Cancelariei de Stat, managementul funcției publice și al funcționarilor publici;
    3) asigură buna funcționare și perfecționarea serviciului public, coordonarea procesului de dezvoltare a capacităților de management și a procesului de instruire a personalului încadrat în serviciul public.
   
[Art.14 în redacția LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    Articolul 15 Principalele împuterniciri ale Guvernului în
                          domeniul ştiinţei şi tehnicii
    Guvernul:
    1) promovează o politică unitară în domeniul ştiinţei şi tehnicii, asigurînd crearea bazei tehnico-materiale necesare dezvoltării lor;
    2) asigură elaborarea şi realizarea  programelor de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, creînd în acest scop fonduri republicane speciale.
   
3) instituie premii de stat, aprobă condiţiile de decernare a acestora şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului cu privire la decernarea premiilor de stat.”
    [Art.15 pct.3) introdus prin LP161-XVI din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.510]
    Articolul 16 Principalele împuterniciri ale Guvernului în
                          domeniul asigurării legalităţii
    Guvernul:
    1) întreprinde acţiuni vizînd asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
    2) organizează controlul asupra executării legilor şi altor acte normative de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale, de către structurile organizaționale din sfera de competență a acestora, precum și de către autoritățile publice din subordinea sa, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova;
    
[Art.16 pct.2) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    [Art.16 pct.2) modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    3) în scopul perfecţionării legislaţiei în vigoare şi reglementării juridice a raporturilor din societate, elaborează proiecte de legi pe domenii;
    4) ia  măsuri de menţinere a ordinii publice, realizează programe de stat privind combaterea criminalităţii.
    Articolul 17. Principalele împuterniciri ale Guvernului în
                         domeniul asigurării securităţii şi capacităţii
                         de apărare a ţării
    Guvernul:
    1) ia măsuri în vederea asigurării securităţii statului, pazei frontierelor de stat şi a teritoriului Republicii Moldova;
    2) exercită conducerea generală a construcţiei Forţelor Armate ale republicii, stabileşte anual contingentul de cetăţeni care urmează să fie recrutaţi în vederea pregătirii şi reciclării militare;
    3) ia măsuri  în vederea asigurării capacităţii de apărare a ţării, dotării Forţelor Armate cu toate cele necesare pentru ca ele să-şi onoreze datoria faţă de popor - apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Patriei, îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţie în domeniul apărării naţionale;
    4) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind numirea şi demiterea persoanelor care, din oficiu, intră în componenţa Comandamentului Suprem al Forţelor Armate, precum şi a viceminiştrilor apărării;
    5) exercită conducerea generală a protecţiei civile a Republicii Moldova.
    [Art.17 modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
    Articolul 18. Principalele împuterniciri ale Guvernului în
                        domeniul politicii externe
    Guvernul:
    1) poartă tratative şi ia parte la negocieri, acordă împuterniciri pentru iniţierea  negocierilor şi semnarea tratatelor, încheie tratate internaţionale şi asigură îndeplinirea lor;
    2) stabileşte relaţii multilaterale între Republica Moldova şi state străine, organizaţii internaţionale, asigură schimbul de informaţie, de studenţi şi specialişti;
    3) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai Republicii Moldova, înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea  rangului  misiunilor diplomatice;
     4) reprezintă Republica Moldova în relaţiile internaţionale;
    5) asigură promovarea unui curs unic şi coerent în domeniul politicii externe.
Titlul III
RELAŢIILE GUVERNULUI CU ALTE ORGANE DE STAT
    Articolul 19. Relaţiile Guvernului cu organele administraţiei
                         publice locale
    Guvernul:
    1) promovează în viaţă şi exercită controlul asupra respectării şi executării legilor Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului de către organele administraţiei publice locale;
    2) administrează, împreună cu organele administraţiei publice locale obiectivele şi ramurile de importanţă statală;
    3) coordonează activitatea organelor administraţiei publice locale în vederea traducerii în viaţă a politicii de stat în domeniile asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului public, tineretului şi sportului, culturii şi protecţiei mediului ambiant;
   
[Art.19 pct.3) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    4) contestă hotărîrile autorităţilor administraţiei publice locale, dacă ele contravin legislaţiei.
    [Art.191 exclus prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
    Articolul 20. Conducerea ministerelor Republicii Moldova
                          şi altor organe de pe teritoriul republicii
    Guvernul:
    1) conduce, coordonează şi controlează activitatea ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale, a structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora, a comisiilor şi consiliilor guvernamentale, altor autorităţi din subordinea sa;
   
[Art.20 pct.1) modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    [Art.20 pct.1) modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    2) aprobă regulamentele ministerelor și ale altor autorități administrative centrale, ale autorităților admi-nistrative din subordinea acestora, comisiilor și consiliilor guvernamentale;
    [Art.20 pct.2) în redacția LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    [Art.20 pct.2) modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    21) numeşte şi demite din funcţie viceminiştrii Republicii Moldova. Intrarea în funcţie a noului ministru are ca efect încetarea activităţii viceministrului, cu excepţia cazului în care acesta a fost reconfirmat în funcţia respectivă de către Guvern la propunerea ministrului;
    [Art.20 pct.21) introdus prin LP41-XVIII din 20.10.09, MO157/22.10.09 art.440]
     3) numește în funcție, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu cu secretarii de stat, conducătorii și adjuncții conducătorilor Cancelariei de Stat și ai altor autorități administrative centrale, confirmă și eliberează de exercitarea obligațiilor de membri ai colegiilor ministerelor și colegiilor altor autorități administrative centrale.
    [Art.20 pct.3) în redacția LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    [Art.20 pct.3) modificat prin LP41-XVIII din 20.10.09, MO157/22.10.09 art.440]
    Articolul 21. Ministerele Republicii Moldova
    Ministerele sînt organele centrale de specialitate ale statului. Ele sînt conduse de miniştri, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama lor. În activitatea sa de conducere a ministerului, ministrul este asistat de unul sau de mai mulţi viceminiştri și de secretarul de stat.
    Ministerele transpun în viaţă, în baza legilor republicii, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, politica Guvernului, hotărîrile şi ordonanţele lui, conduc în limitele competenţei domeniile încredinţate şi sînt responsabile de activitatea lor.
    Guvernul poate delega prin hotărîre unele funcţii din competenţa sa către ministerele de domeniu. Acest drept se realizează prin adoptarea de acte normative departamentale, înregistrate în modul stabilit  şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Ministerele promovează o politică statală de cadre îndreptată spre completarea propriului aparat central şi a organelor de resort cu specialişti de înaltă calificare, creează sistemul ramural de instruire continuă a cadrelor, organizează pregătirea specialiştilor cu studii superioare şi medii de specialitate, asigură pregătirea cadrelor, inclusiv în străinătate. În virtutea sarcinilor, ministerele au dreptul de a face remanieri în aparatele lor prin reînnoirea  contractelor de muncă sau prin atestarea funcţionarilor de stat.
    [Art.21 modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
   
[Art.21 modificat prin LP41-XVIII din 20.10.09, MO157/22.10.09 art.440]
    Articolul 22Alte autorităţi administrative centrale,
                           comisiile şi consiliile guvernamentale  
    Alte autorități administrative centrale se formează de Parlament la propunerea Prim-ministrului în scopul conducerii, coordonării activităţii şi exercitării controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii, care nu  intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor.
    Alte autorităţi administrative centrale sînt conduse de directori generali, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern. În cazul vacanței funcției de director general al altei autorități administrative centrale, pînă la numirea în funcție a unui nou conducător, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către directorul general adjunct desemnat prin dispoziție a Guvernului.
    Alte autorități administrative centrale emit, în limitele competenței lor, acte normative departamentale.
    Guvernul poate să creeze comisii şi consilii permanente şi provizorii pentru studierea unor probleme şi elaborarea hotărîrilor în vederea dezvoltării economiei, politicii în domeniile finanţelor, creditelor, preţurilor, valutei,  circulaţiei monetare, precum şi în domeniile politicii sociale, învăţămîntului public, culturii şi din alte sfere ale vieţii.
   Comisiile se formează din lucrători ai ministerelor, precum şi din savanţi şi specialişti de frunte, la propunerea Prim-ministrului, a prim-viceprim-ministrului sau a viceprim-miniştrilor.
    Activitatea comisiilor şi consiliilor este condusă de Prim-ministru, de miniştri sau de alte persoane, numite de Guvern.
   
[Art.22 modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    [Art.22 modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    Articolul 23.  Controlul exercitat de Guvern asupra activităţii
                          organelor subordonate lui
    Guvernul exercită controlul legalităţii şi oportunităţii activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, a structurilor organizaționale din sfera de competență a acestora și a autorităților publice din subordinea sa.
    Guvernul abrogă actele administrative ale miniștrilor, conducătorilor altor autorități administrative centrale și ai autorităților publice din subordinea sa, ce nu corespund legilor, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, inclusiv în cazul în care a rămas definitiv actul de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către aceştia a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese. 
    Prim-ministrul Republicii Moldova poate cere dări de seamă prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor, fiecărui ministru, conducător de autoritate administrativă centrală, de comisie guvernamentală sau de consiliu guvernamental.
    Competenţa de supraveghere a Guvernului se extinde şi asupra persoanelor cu funcţii de conducere din autorităţile prevăzute în prezentul articol.
    [Art.23 modificat prin LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    [Art.23 modificat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    
[Art.23 modificat prin LP21-XVIII din 18.09.09, MO149/22.09.09 art.412]
    [Art.23 modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    
[Art.23 modificat prin LP376-XV din 18.11.04, MO212-217/26.11.04 art.951]
   
[Art.23 modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]  
Titlul IV
STRUCTURA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
   Articolul 24. Organele centrale de specialitate
                        ale administraţiei publice
    În republică activează:
    1) următoarele ministere:
    Ministerul Economiei
    Ministerul Finanţelor
    Ministerul Justiţiei
    Ministerul Afacerilor Interne
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    Ministerul Apărării
    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
    Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    Ministerul Mediului
    Ministerul Educaţiei
    Ministerul Culturii
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    Ministerul Sănătăţii
    Ministerul Tineretului şi Sportului
    Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;
    2) alte autorităţi administrative centrale:
    Biroul Naţional de Statistică
    Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
    Biroul Relaţii Interetnice  
   
Agenţia Rezerve Materiale
    Agenţia Turismului 
    [Art.24 modificat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.24 modificat prin LP168 din 31.07.15, MO247-252/04.09.15 art.476]
    [Art.24 modificat prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    [Art.24 modificat prin LP283 din 28.12.11, MO76-80/20.04.12 art.245; în vigoare 01.07.12]
    [Art.24 modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.24 modificat prin LP5 din 12.01.11, MO15/14.01.11 art.13]
    [Art.24 în redacţia LP21-XVIII din 18.09.09, MO149/22.09.09 art.412]
    [Art.24 modificat prin LP162-XVI din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.512]
    [Art.24 modificat prin LP63 -XVI din 27.03.08, MO63-65/28.03.08 art.211]
    [Art.24 modificat prin LP49 -XVI din 07.03.08, MO55-56/18.03.08 art.184]
   
[Art.24 modificat prin LP162-XVI din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.512]
    [Art.24
modificat prin LP63 -XVI din 27.03.08, MO63-65/28.03.08 art.211]
    [Art.24
modificat prin LP179 -XVI din 20.07.07, MO107-111/27.07.07 art.484]
    [Art.24 modificat prin LP357 -XVI din 24.11.06, MO186-188/08.12.06 art.877]
    [Art.24 modificat prin LP114 din 8.05.06, MO83-86/02.06.06 art.366]
    [Art.24 modificat prin LP25-XVI din 16.02.06, MO66-69/28.04.06 art.271]
    [Art.24 în redacţia LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
T i t l u l  V
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII GUVERNULUI
    Articolul 25. Şedinţele Guvernului
    Şedinţele Guvernului se desfăşoară după caz, dar nu mai rar decît o dată pe trimestru. Ordinea de zi a şedinţelor Guvernului se aprobă de acesta la propunerea Prezidiului Guvernului.
    [Art.25 alineat modificat prin LP5 din 12.01.11, MO15/14.01.11 art.13]
    La şedinţe Guvernul examinează:
    1) programul său de activitate şi declaraţia de politică generală;
    2) proiectele concepţiilor, prognozelor şi strategiilor dezvoltării social-economice a ţării;
    3) proiectele programelor de importanţă statală;
    4) proiectul bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat, iniţiativele legislative şi amendamentele ce ţin de majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi de majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare;
    5) rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    [Art.25 pct.5) în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    6) darea de seamă  a Guvernului asupra activităţii sale, care va  fi prezentată spre examinare Parlamentului;
    7) proiectele de legi şi avizele asupra iniţiativelor legislative;
    8) adoptarea hotărîrilor şi ordonanţelor;
     9) aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare, a structurii și efectivului-limită ale ministerelor și ale altor autorități administrative centrale, ale autorităților administrative din subordinea acestora, precum și ale autorităților publice din subordinea sa;
    [Art.25 pct.9) în redacția LP275 din 16.12.16, MO9-18/13.01.16 art.26]
    [Art.25 pct.9) modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    10) aprobarea Regulamentului Guvernului;
    11) numirea judecătorilor la Curtea Constituţională;
    12) numirea în funcţii publice, conform competenţei;
    13) chestiunile privind demisia Guvernului;
    14) alte chestiuni majore de politică internă şi externă.
    Şedinţele Guvernului sînt prezidate de Prim-ministru sau de unul din viceprim-miniştri. Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor Guvernului.
    Hotărîrile şi ordonanţele se adoptă cu votul majorităţii membrilor Guvernului.
    [Art.25 alineat în redacţia LP5 din 12.01.11, MO15/14.01.11 art.13]
    Şedinţele Guvernului sînt publice. La ele pot participa şi alte persoane, în conformitate cu legislaţia. La decizia  Prim-ministrului, şedinţele pot fi închise.
   
La şedinţele Guvernului în care se examinează avize asupra proiectelor de acte legislative înaintate de Preşedintele Republicii Moldova, de deputaţi sau de Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se invită autorul. Invitaţia de participare la şedinţa Guvernului, care va include data, ora şi locul în care se va desfăşura, precum şi documentele relevante se remit în scris de către Cancelaria de Stat cu cel puţin 48 de ore înainte de şedinţă. Neprezentarea autorului nu împiedică examinarea avizului asupra proiectului de act legislativ.
    [Art.25 alineat introdus LP133 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.447]
   Guvernul asigură transparenţa activităţii sale. În acest scop, Guvernul, din oficiu sau la iniţiativa cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate, dispune, în conformitate cu legea, consultarea publică a proiectelor de acte ale Guvernului care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice). Guvernul  plasează pe pagina web oficială stenogramele şedinţelor sale publice şi alte acte vizînd activitatea executivului.
    [Art.25 alineat în redacţia LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
    Articolul 26. Prezidiul Guvernului
    Pentru coordonarea activităţii interne a Guvernului şi în scopul aprobării proiectului ordinii de zi a şedinţelor Guvernului, se formează Prezidiul Guvernului din care fac parte Prim-ministrul şi viceprim-miniştrii.
    Şedinţa Prezidiului Guvernului se convoacă de Prim-ministru şi se consideră deliberativă dacă la ea participă toţi membrii Prezidiului. În cazul absenţei unui viceprim-ministru, acesta va delega pentru participare la şedinţă cu drepturi depline un alt membru al Guvernului.
    Deciziile în cadrul Prezidiului Guvernului se adoptă prin consens.
    [Art.26 în redacţia LP5 din 12.01.11, MO15/14.01.11 art.13]
    Articolul 27. Prim-ministrul Republicii Moldova
    Prim-ministrul conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectînd atribuţiile ce le revin;
    Prim-ministrul Republicii Moldova:
    1) prezidează şedinţele Guvernului şi ale Prezidiului lui;
    2) în cazuri excepţionale ia decizii  în problemele conducerii Republicii Moldova în limitele competenţei Guvernului şi  informează despre aceasta Guvernul la şedinţa lui ordinară;
    3) asigură colegialitatea în activitatea Guvernului;
    4) formează Guvernul, respectînd o cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe, şi propune componenţa lui în modul stabilit;
   
[Art.27 pct.4) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    5) acordă împuterniciri  pentru  negocierea şi  semnarea  tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova;
   
51) dispune efectuarea de către Corpul de control al Prim-ministrului a controlului privind implementarea eficientă şi în termen de către administraţia publică centrală de specialitate a responsabilităţilor puse în sarcina acesteia;
    [Art.27 pct.51) introdus prin LP143 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.514]
    [Art.27 pct.6) exclus prin LP1210-XIV din 31.07.00, MO109-111/00 art. 797]
    7) prezintă spre examinare Prezidiului Guvernului sau pune în faţa Preşedintelui Republicii Moldova chestiunea cu privire la stimularea sau aplicarea unor sancţiuni disciplinare faţă de membrul Guvernului;
    8) în cazul în care unul din miniştri nu îşi exercită atribuţiile conform legislaţiei, este în drept să înainteze Preşedintelui Republicii Moldova propunere privitor la revocarea acestui ministru;
    9) informează Preşedintele Republicii Moldova în problemele deosebit de importante pentru ţară.
    În conformitate cu Constituţia (Legea Fundamentală a Republicii Moldova), Prim-ministrul este învestit  şi cu alte împuterniciri prevăzute prin prezenta Lege şi prin alte legi ale Republicii Moldova.
    În cazul în care Prim-ministrul este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar. Interimatul încetează dacă Prim-minisrul reia activitatea în Guvern.
   
În caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate de a-și exercita atribuţiile, Prim-ministrul Republicii Moldova beneficiază de asigurarea securităţii în decurs de un an dacă mandatul său a avut o durată de cel puţin un an.
    [Art.27 alineat introdus prin LP277 din 16.12.16, MO9-18/13.01.17 art.28]
     [Art.271 abrogat prin LP228 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.775]
    [Art.271 declarat neconstituţional prin HCC7 din 18.05.13, MO122-124/07.06.13 art.13; în vigoare 18.05.13]
    [Art.271 în redacţia LP110 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.348]
    Articolul 28 Prim-viceprim-ministrul şi viceprim-miniştrii
                          Republicii Moldova
    Prim-viceprim-ministrul şi viceprim-miniştrii Republicii Moldova înfăptuiesc în conformitate cu obligaţiile lor coordonarea activităţii ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale şi a celorlalte organe din subordinea Guvernului, exercită controlul asupra activităţii lor şi le dau în mod operativ indicaţii pentru asigurarea îndeplinirii hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului şi soluţionării altor probleme ale activităţii lor; examinează în prealabil propunerile şi proiectele hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor, prezentate de Guvern.
    [Art.28 modificat prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    Articolul 29. Membrii Guvernului
    Membrii Guvernului:
    poartă răspundere pentru sferele de activitate ce  le-au fost încredinţate şi pentru activitatea Guvernului în ansamblu;
    participă la examinarea chestiunilor în cadrul şedinţelor Guvernului şi ale Prezidiului său;
    pot prezenta Guvernului propuneri cu privire la examinarea chestiunilor ce ţin  de competenţa lui, pot  iniţia elaborarea unor hotărîri şi ordonanţe ale Guvernului.
    Ministrul nu este în drept:
    1) să deţină o oricare altă funcţie în organele autorităţilor publice centrale şi locale;
    2) să se încadreze în organele de conducere a unităţilor comerciale;
    3) să practice activitate de întreprinzător personal sau prin terţe persoane;
    4) să deţină o altă  funcţie retribuită, cu excepţia activităţii ştiinţifico-pedagogice.
    Condiţiile de retribuire a muncii şi de asigurare materială  şi socială a membrilor Guvernului sînt stabilite de legislaţie.
    Funcția de membru al Guvernului și împuternicirile membrului Guvernului încetează în caz de:
    1) demisie;
    2) revocare;
    3) incompatibilitate a funcției;
    4) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    5) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o  depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    6) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    7) deces.
    În cazurile prevăzute la alin. 4 pct. 4), 5) și 6), la cererea Autorității Naționale de Integritate, Prim-ministrul propune Preşedintelui Republicii Moldova revocarea membrului Guvernului.
    [Art.29 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.291 exclus prin LP23-XVI din 14.04.05, MO59-61/15.04.05 art.203]
    [Art.291 modificat prin LP1520 din 06.12.02, MO169/12.12.02 art.1296]
    Articolul 30. Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului
    Pentru exercitarea atribuţiilor constituţionale şi celor ce decurg din prezenta lege, precum şi pentru organizarea executării  legilor, Guvernul adoptă hotărîri.
     Dispoziţiile se emit de către Prim-ministru pentru organizarea activităţii interne a Guvernului.
    Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului se semnează de Prim-ministru.
    Unele hotărîri se contrasemnează de miniştrii, care au obligaţia punerii lor în aplicare:
    hotărîrile privind executarea bugetului, utilizarea împrumuturilor şi creditelor interne şi externe, desfăşurarea reformelor financiar-economice şi sociale, administrarea proprietăţii publice - respectiv, de ministrul finanţelor, ministrul economiei;
    hotărîrile cu privire la asigurarea securităţii statului, ordinii publice, capacităţii de apărare, activitatea Forţelor Armate - respectiv, de ministrul afacerilor interne şi de ministrul apărării;
    hotărîrile privind politica externă - de ministrul afacerilor externe;
    hotărîrile privind exercitarea de către Guvern a dreptului de iniţiativă legislativă, elaborarea programelor de activitate legislativă, aprobarea proiectelor de legi şi prezentarea lor Parlamentului spre examinare - respectiv, de ministrul justiţiei;
    hotărîrile cu caracter complex, care reglementează funcţionarea diferitelor ramuri ale economiei naţionale - se contrasemnează, la decizia Prim-ministrului, de către un  ministru responsabil  pentru punerea acestora în aplicare.
    Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu excepţia celor care conţin secret de stat, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data adoptării sau emiterii.
    Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului intră în vigoare la data publicării  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată  în textul acestora, dar care nu poate precede data  publicării lor.
    Articolul 301. Procedura delegării legislative
    Întru realizarea programului său de activitate şi în temeiul art.1062 din Constituţie, Guvernul adoptă ordonanţe în conformitate cu legea specială de abilitare.
    Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe se adoptă de Parlament, la cererea Guvernului, pentru o perioadă definită. În lege se indică domeniile şi data pînă la care pot fi emise ordonanţele.
    În cazul în care prin legea de abilitare se cere aprobarea ordonanţelor de către Parlament, Guvernul, concomitent cu proiectul ordonanţei, examinează şi proiectul legii privind aprobarea  ordonanţei şi îl prezintă Parlamentului spre adoptare în termenul stabilit de legea de abilitare.
    În cazul în care Parlamentul respinge  proiectul legii privind aprobarea ordonanţei, aceasta îşi pierde efectele juridice de la data intrării în vigoare a legii de respingere.
    Articolul 302. Ordonanţele Guvernului
    Ordonanţele sînt acte normative cu putere de lege ordinară, adoptate într-o anumită perioadă de timp şi în domeniile care nu fac obiectul legilor organice.
     Ordonanţele se semnează de Prim-ministru şi se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în aplicare, în procedura stabilită în articolul 30 pentru hotărîrile Guvernului.
    Ordonanţele se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare în modul stabilit pentru actele oficiale.
     Ordonanţele se abrogă, se suspendă sau se modifică de Guvern  prin adoptarea de ordonanţe în limitele termenului de abilitare.
     După expirarea  termenului de abilitare ordonanţele pot fi abrogate, suspendate sau modificate numai prin lege.
     Procedura elaborării, examinării şi  adoptării ordonanţelor este stabilită de Guvern.
    Articolul 31. Cancelaria de Stat
    Asigurarea organizării activităţii Guvernului, stabilirea cadrului general pentru definirea priorităţilor Guvernului, asigurarea suportului metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor şi al altor autorităţi administrative centrale, monitorizarea implementării Programului de guvernare, prezentarea materialelor analitice şi informaţionale, pregătirea proiectelor de hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii, precum şi verificarea executării hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor revin Cancelariei de Stat.
    În cadrul Cancelariei de Stat activează Corpul de control al Prim-ministrului, care efectuează controlul privind îndeplinirea de către administraţia publică centrală de specialitate a atribuţiilor prevăzute de cadrul normativ şi a sarcinilor stabilite în actele Guvernului, în Programul de activitate al acestuia şi în alte documente de politici publice.
    [Art.31 alineat introdus prin LP143 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.514]
    Cancelaria de Stat îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat de Guvern.
    [Art.31 alineat modificat prin LP5 din 12.01.11, MO15/14.01.11 art.13]
    Structura, statul de personal şi asigurarea social-materială a funcţionarilor Cancelariei de Stat se stabilesc de Guvern în baza principiului oportunităţii, iar condiţiile de retribuire a muncii – în conformitate cu prevederile legale în domeniu.
    Finanţarea cheltuielilor de întreţinere a Cancelariei de Stat se efectuează în limita mijloacelor bugetare aprobate de Parlament pentru Guvern.
    [Art.31 în redacţia LP21-XVIII din 18.09.09, MO149/22.09.09 art.412]
    [Art.31 în redacţia LP376-XV din 18.11.04, MO212-217/26.11.04 art.951]
    [Art.32 exclus prin LP1086-XIII din 24.01.97]

    PREŞEDINTELE
    SOVIETULUI SUPREM AL R.S.S. MOLDOVA                     Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 mai 1990.
    Nr. 64-XII.