VMO21/2/2000
ID intern unic:  314551
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRÎRE Nr. 21/2
din  09.06.2000
cu privire la suspendarea activităţii registratorului independent SRL"Registru-Service"
Publicat : 23.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 073     Promulgat : 09.06.2000
Ca urmare a neexecutării de către registratorul independent SRL"Registru-Service" a Hotărîrii CNVM nr.19/6 din 1.06.2000 referitor la transmiterea registrului deţinătorilor valorilor mobiliare ale SA"Chimistul-M" registratorului independent SA"Registru-A" - desemnat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu art.42 alin.(1) al Legii privind piaţa valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.1998,
Comisia  Naţională  a  Valorilor  Mobiliare
HOTĂRĂŞTE:
1.  A suspenda activitatea registratorului independent SRL"Registru-Service" pe un termen de 15 zile.
2.  Toate acţiunile organelor de conducere ale SRL"Registru-Service" se vor efectua cu ştirea şi acordul Comisiei Naţionale.
3.  În cazul neîndeplinirii de către SRL"Registru-Service" a prevederilor Hotărîrii CNVM nr.19/6 din 1.06.2000 în termenul de 15 zile, licenţa acestuia va fi retrasă.
4.  Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului    supraveghere, control şi anchetă.
5.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
VicepreşedinteLE  COMISIEI
NAŢIONALE  A  VALORILOR  MOBILIARE                         Artur Gherman
Chişinău, 9 iunie 2000.
Nr. 21/2.