HGC990/2012
ID intern unic:  346110
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 990
din  26.12.2012
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1067     Data intrarii in vigoare : 05.03.2013
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „lista categoriilor de funcţii ale Ministerului Afacerilor Interne subrogate de generali, conform anexei nr.4” se exclud;
    2) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte efectivul-limită al Ministerului Afacerilor Interne, al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia în număr de 17374 unităţi (dintre care 168 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale şi 759 unităţi – personal auxiliar), inclusiv:
    efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne în număr de 158 unităţi;
    efectivul-limită al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în număr de 17216 unităţi (dintre care 148 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale şi 759 unităţi – personal auxiliar), cu excepţia militarilor în termen ai Trupelor de Carabinieri, inclusiv:
    efectivul-limită al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în număr de 2477 unităţi (dintre care 20 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale şi 87 unităţi – personal auxiliar);
    efectivul-limită al Departamentului Poliţiei de Frontieră în număr de 3500 unităţi (dintre care 240 unităţi – personal auxiliar).”;
    3) în anexa nr. 1:
    la punctul 6, după cuvîntul „incendiilor,” se introduc cuvintele „privind managementul integrat al frontierei de stat, autorizării trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, combaterea criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale,”;
    punctul 7:
    subpunctul 4) se completează în final cu cuvintele:
    „ , precum şi coordonarea procesului de integrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova”;
    se completează cu un nou subpunct cu următorul conţinut:
    „9) asigurarea securităţii statului pe segmentul realizării şi menţinerii regimului frontierei de stat şi al zonei de frontieră.”;
    punctul 8:
    la subpunctul 4), cuvintele „şi azilului” se substituie cu cuvintele „ , azilului şi integrării străinilor”;
    subpunctul 18) se completează în final cu cuvintele:
    „ , coordonează procesul de integrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova”;
    se completează cu subpunctele 34)-37) cu următorul cuprins:
    „34) asigură securitatea frontierei de stat a Republicii Moldova şi a inviolabilităţii teritoriului Republicii Moldova şi a apelor teritoriale;
    35) reprezintă interesele Republicii Moldova la frontiera de stat;
    36) favorizează traficul internaţional de mărfuri şi colaborarea transfrontalieră;
    37) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor la frontiera de stat a Republicii Moldova.”;
    4) anexa nr.2:
    poziţiile „Direcţia juridică”, „Direcţia informare şi relaţii cu publicul”, „Direcţia cooperare internaţională şi integrare europeană” şi „Secretariat (cu statut de direcţie)” se substituie, respectiv, cu poziţiile „Direcţia generală juridică”, „Direcţia relaţii publice”, „Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană” şi „Direcţia secretariat”;
    poziţia „Direcţia investigaţii şi securitate internă” se exclude;
    se completează cu poziţiile „Direcţia administrare şi politici de dezvoltare”, „Secţia protecţie a datelor cu caracter personal” şi „Serviciul e-Transformare”;
    5) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
LISTA
autorităţilor administrative şi instituţiilor
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Inspectoratul General al Poliţiei*
    Departamentul Poliţiei de Frontieră
    Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale*
    Departamentul trupelor de carabinieri
    Biroul migraţie şi azil*
    Serviciul tehnologii informaţionale*
    Serviciul securitate internă şi combatere a corupţiei*
    Academia „Ştefan cel Mare”
    Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne**
    Clubul sportiv central „Dinamo”**;
    * Serviciul public cu statut de departament pe lîngă minister.
    ** Serviciul public cu statut de direcţie pe lîngă minister.”;
    6) anexa nr. 4 se exclude.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 123-125, art. 770), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1, poziţia „Ministerul Afacerilor Interne” va avea următorul cuprins:

„Ministerul Afacerilor Interne
Inspectoratul General al Poliţiei
Direcţii şi inspectorate de poliţie
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Direcţii, detaşamente şi secţii teritoriale.”;
 
    2) în anexa nr.2, coloana „Ministerul Afacerilor Interne” va avea următorul cuprins (se indică în corelare cu coloana „Denumirea unităţii administrativ-teritoriale”):
Denumirea unităţii
administrativ-teritoriale
„Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Inspectoratul General al Poliţiei
1.Anenii Noi
 
138
2.Basarabeasca
 
84
3.Briceni
 
134
4.Cahul
187
182
5.Cantemir
 
117
6.Călăraşi
 
134
7.Căuşeni***
89
232
8.Cimişlia
 
104
9.Criuleni
 
118
10.Donduşeni
 
98
11.Drochia
 
152
12.Dubăsari
 
87
13.Edineţ
130
150
14.Făleşti
 
143
15.Floreşti
 
151
16.Glodeni
 
105
17.Hînceşti
117
182
18.Ialoveni
 
152
19.Leova
 
102
20.Nisporeni
 
131
21.Ocniţa
 
104
22.Orhei
152
184
23.Rezina
 
102
24.Rîşcani
 
130
25.Sîngerei
 
151
26.Soroca
122
168
27.Străşeni
 
143
28.Şoldăneşti
 
96
29.Ştefan Vodă
 
132
30.Taraclia
 
95
31.Teleneşti
 
124
32.Ungheni
119
181
UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
111
312
mun.Chişinău****
1183
1460
mun.Bălţi
194
223
Total pe serviciul constituit în teritoriu
2404

6301

Organul central al serviciului (anexa nr.1)
73
90
Total pe republică
2477
6391”.
 
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 5 martie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                            Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 990. Chişinău, 26 decembrie 2012.