HGO123/2013
ID intern unic:  346740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 123
din  14.02.2013
cu privire la zilele de odihnă în anul 2013
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 169
    În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Оficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă în anul 2013, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Zilele de 10 mai, 26 august şi 25 decembrie se consideră zile de odihnă, iar zilele de 18 mai, 17 august şi 14 decembrie – zile lucrătoare.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în zilele de 18 mai, 17 august şi 14 decembrie activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii,
    protecţiei sociale şi familiei                                     Valentina Buliga

    Nr. 123. Chişinău, 14 februarie 2013.