ANREM190/2005
ID intern unic:  285303
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 190
din  30.08.2005
cu privire la aprobarea "Instrucţiunii pentru calcularea consumului
tehnologic de energie electrică în reţelele electrice"
Publicat : 21.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 139     art Nr : 457
Rectificare prin MO142-144/28.10.05 pag.58
În scopul aplicării de către titularii de licenţe pentru transportul şi distribuţia energiei electrice la tarife reglementate a unei metodici unice de calculare a valorilor anuale a consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de transport şi de distribuţie, avînd ca temei prevederile art. 6 al Legii cu privire la energia electrică, nr. 137-XIV din 17.09.98 (Monitorul Oficial nr. 111-113/681 din 17.12.98), Consiliul de administraţie al ANRE HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă "Instrucţiunea pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele electrice".
[Pct.1 rectificat prin MO142-144/28.10.05 pag.58]
[Pct.1 rectificat prin MO142-144/28.10.05 pag.58]
1. Se aprobă "Instrucţiunea pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele electrice", anexă la prezenta Hotărîre.
2. Titularii de licenţe pentru transportul şi distribuţia de energie electrică la tarife reglementate vor prezenta Agenţiei concomitent cu Sistemul anual de rapoarte calculele consumului tehnologic în reţelele electrice de transport şi de distribuţie, efectuat conform Instrucţiunii aprobate.
3. Monitorizarea executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Direcţiei reglementări şi licenţiere şi Direcţiei politică tarifară şi analiză economică.
4. Instrucţiunea aprobată va fi plasată pe pagina web (www.anre.md) şi va fi publicată în revista Agenţiei
"ENERGIA".
[Pct.4 introdus prin rectificarea din MO142-144/28.10.05 pag.58]
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE        
al ANRE            Nicolae Triboi  
              Anatol Burlacov
Chişinău, 30 august 2005.
Nr. 190.