BNM1/1998
ID intern unic:  285626
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 1
din  12.01.1998
cu privire la  punerea în circulaţie a monedei metalice
cu valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1997
Publicat : 22.01.1998 în Monitorul Oficial Nr. 005     Promulgat : 12.01.1998     Data intrarii in vigoare : 12.01.1998
Modificat
  
În conformitate  cu  Legea  Republicii Moldova cu privire  la  Banca Naţională  a  Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 articolele 25,  57, 58, 59, 64, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Se pune în   circulaţie  începînd  cu  2  februarie  1998  moneda metalică  cu valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1997 ca  mijloc de plată pe teritoriul Republicii Moldova (descrierea se anexează).
2. Se stabileşte  că moneda metalică cu valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1993, aflată actualmente în circulaţie va circula paralel la aceeaşi valoare nominală ca mijloc de plată pînă la 31 decembrie 1998 inclusiv.
Începînd cu 1  ianuarie 1999 moneda metalică cu valoarea nominală de 50  bani  modelul  anului 1993 va înceta să mai fie mijloc de  plată  pe teritoriul Republicii Moldova.
3. Moneda  metalică  cu valoarea nominală de 50 bani modelul  anului 1993  se va utiliza de către persoanele fizice prin unităţile de  comerţ şi  deservirea socială, precum şi schimbată în mod obligatoriu de  toate instituţiile  financiare  de pe teritoriul Republicii Moldova,  inclusiv Banca Naţională a Moldovei.
Se stabileşte, că începînd cu 1 iunie 1998 la efectuarea operaţiilor de  casă, instituţiile financiare vor alimenta clienţii numai cu  moneda metalică cu valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1997.
Moneda metalică  cu valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1993 ce   urmează  să  fie  retrasă  din  circulaţie  de  către  instituţiile financiare se va preda pe măsura acumulării Băncii Naţionale a Moldovei.
[Pct.3 modificat prin Hot. Băncii Naţ. nr.24 din 09.02.99]
4. Prezenta hotărîre   intră   în  vigoare  la  data  adoptării   cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele
Consiliului de Administraţie
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                  Leonid TALMACI
Chişinău, 12 ianuarie 1998.
Nr. 1.
Descrierea monedei Băncii Naţionale a Moldovei
modelul anului 1997 cu valoarea nominală de 50 bani
Moneda are formă   rotundă,  pe  marginea  suprafeţei  aversului  şi reversului se evidenţiază un chenar circular.
    Dimensiunile monedei
    Diametrul - 19 mm +- 0,1 mm
    Grosimea - 1,8 mm +- 0,1 mm
    Greutatea - 3,1 gr +- 0,1 gr
    Aversul şi reversul monedei sînt de culoare galbenă.
    Partea laterală  a monedei reliefată (76 zimţi) este de două culori:
galbenă şi albă.
Imaginea aversului  şi  a  reversului  monedei  se  stabileşte  prin rotirea  acesteia  în  raport cu axa ei orizontală sub un unghi  de  180 grade.
    Aversul monedei
În partea de  sus  a  monedei  este plasată cifra  "50"  şi  sub  ea inscripţia  "bani",  ce indică valoarea monedei. În partea de  jos  este plasată cifra "1997" - anul emisiei monedei.
În jurul cifrei  şi inscripţiei ce desemnează valoarea monedei  este reprezentată viţa de vie cu struguri şi frunze.
    Reversul monedei
În centrul monedei  este reprezentată Stema Republicii Moldova,  sub care  este  plasat  un fragment compus din  două  ramificaţii  heraldice simetrice,  din  trei elemente fiecare. În partea superioară  a  monedei este plasată inscripţia circulară cu majuscule "Republica Moldova".
GUVERNATORUL
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                 Leonid TALMACI
Chişinău, 14 ianuarie 1998.
Nr. 14004-1.