BNO129/1998
ID intern unic:  285699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 129
din  02.07.1998
Ordonanţă cu privire la retragerea autorizaţiei
şi numirea administratorului în oficiul la BCA "Bucuriabank"
Publicat : 09.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 062     Promulgat : 02.07.1998
Pe parcursul anului 1997 BCA "Bucuriabank" a înregistrat o înrăutăţire  continuă  a  situaţiei financiare.  În  cadrul  controlului tematic din luna iunie 1998 efectuat de către Banca Naţională a Moldovei au  fost  depistate un şir de încălcări ale prevederilor legale.  Aceste încălcări  sînt confirmate şi în dările de seamă prezentate BNM de către BCA "Bucuriabank" şi se exprimă prin următoarele:
* Capitalul normativ  total al băncii la 15.06.98 este în mărime  de 263,1  mii  lei,  ceea  ce contravine art. 26  din  Legea  instituţiilor financiare  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 01.01.96) şi  cap.  IV  din  Regulamentul cu  privire  la  suficienţa  capitalului ponderat  la risc din 31.05.95) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67 din 30.11.95).
* Coeficientul   lichidităţii  băncii  constituie  5%  din   totalul activelor.  Conform  Regulamentului cu privire la  lichiditatea  băncii, începînd  cu 31 decembrie 1997, băncile trebuie să deţină şi să  menţină coeficientul lichidităţii curente de cel puţin 10%.
* Banca încalcă  prevederile  punctelor 2 şi 14 ale  Ordonanţei  nr. 126/09-02 din 19.05.98.
* Conducerea băncii este neadecvată.
Nerespectarea  de  către  BCA "Bucuriabank"  a  prevederilor  legale referitor la menţinerea mărimii minime a capitalului normativ total şi a coeficienţilor   de  lichiditate,  precum  şi  încălcarea   prevederilor Ordonanţelor  nr. 85/09-02 din 13.11.97 şi nr. 126/09-02 din 19 mai 1998 a condus la pierderi de capital.
În scopul protejării  intereselor deponenţilor, neadmiterii riscului excesiv  la prestarea serviciilor financiare şi stabilităţii  sistemului financiar  al ţării, respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu  art.  38  alin.  (4), art. 39  din  Legea  instituţiilor  financiare (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova nr. 1 din 01.01.96), în  baza art.  11,  24,  75 din Legea cu privire la Banca  Naţională  a  Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 56-57 din 12.10.95)
O R D O N :
1. Se retrage  de  la  3 iulie 1998  autorizaţia  BCA  "Bucuriabank" privind    desfăşurarea    activităţii   financiare,    eliberată    BCA "Bucuriabank", trecută în Registrul Central al Băncilor cu nr. 75 din 14 iulie 1994 şi reînregistrată cu nr. 75 din 15 august 1996.
2. Se numeşte administrator în oficiul la BCA "Bucuriabank" de la 03 iulie 1998 dl Ilie Rusu.
3. Prezenta Ordonanţă   intră  în  vigoarte  la  data  emiterii,  cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    GUVERNATORUL
    BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                       Leonid TALMACI
    Chişinău, 2 iulie 1998.
    Nr. 129/09-02.