BNO169/1999
ID intern unic:  285716
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDIN Nr. 169
din  14.06.1999
cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea
administratorului în oficiul Băncii "Guinea" S.A. Nr.169/09-02
Publicat : 17.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 062     Promulgat : 14.06.1999
    Banca "Guinea"  S.A.  pe parcursul semestrului II al anului 1998  şi pînă  în  prezent  a  înregistrat o  înrăutăţire  continuă  a  situaţiei financiare.  În  cadrul controlului tematic din martie -  aprilie  1999, efectuat  de către inspectorii Bancii Naţionale a Moldovei, la  situaţia din  31.03.99  au  fost depistate un şir de încălcări  ale  prevederilor legale.  Aceste  încălcări sînt confirmate şi în  rapoartele  financiare prezentate  de  către  Banca  "Guinea" S.A. la BNM şi  se  exprimă  prin următoarele:
    _ Capitalul normativ total al băncii este negativ şi la situaţia din 30.04.99  constituie (3343.0) mii lei, ceea ce contravine capitolului IV al  Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc din 25 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.8 din 30.01.98)  şi  art.26  din  Legea  instituţiilor  financiare  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1 din 01.01.96).
    _ Banca nu-şi    onorează   obligaţiunile   sale   curente,    (suma dispoziţiilor  incaso înregistrate la contul "LORO" la BNM la 10.06.99 a constituit  11830.7  mii  lei). La situaţia  din  30.04.99  coeficientul lichidităţii  (principiul II) al băncii constituie 3,6% şi nu corespunde mărimii  de  20,0% prevăzute în Regulamentul cu privire la  lichiditatea băncii.
    _ Banca încalcă  prevederile Ordonanţei nr.154/09-02 din 21.09.98 şi actele normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.
    _ Conducerea băncii este neadecvată.
    Nerespectarea  de  către Banca "Guinea" S.A. a  prevederilor  legale referitor  la menţinerea mărimii minime a capitalului normativ total  şi coeficienţilor   de  lichiditate,  precum  şi  încălcarea   prevederilor Ordonanţei  nr.154/09-02  din  21.09.98 a condus la pierderea  totală  a capitalului.
    Luînd în consideraţie  că situaţia financiară a Băncii "Guinea"  S.A contravine   prevederilor  Legii  instituţiilor  financiare  şi  actelor normative  ale Băncii Naţionale a Moldovei, ţinînd cont de faptul că  în cadrul  atribuţiilor  BNM faţă de Banca "Guinea" S.A. au  fost  aplicate toate  măsurile  şi pîrghiile legale, care nu au condus  la  ameliorarea situaţiei  financiare  a  băncii, ca urmare a  conducerii  neadecvate  a Băncii  "Guinea"  S.A.,  precum şi de faptul că  negocierile  conducerii băncii  privind  atragerea de noi investiţii în capitalul băncii  nu  au fost realizate cu succes, în scopul protejării intereselor deponenţilor, neadmiterii  riscului  excesiv  la prestarea serviciilor  financiare  şi stabilităţii  sistemului financiar al ţării, respectării legislaţiei  în vigoare,   în   conformitate  cu  art.38  alin.(4),art.  39   al   Legii instituţiilor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din  01.01.1996), în baza art. 11, 24, 75 ale Legii cu privire la  Banca Naţională  a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 56-57 din 12.10.1995)
                             O R D O N :
    1. Se retrage  de  la 17 iunie 1999 autorizaţia Băncii "Guinea"  S.A privind  desfăşurarea activităţii financiare, înregistrată în  Registrul Central  al Băncilor cu nr. 83 din 10 ianuarie 1995 şi reînregistrată cu nr.83 din 15 august 1996.
    2. Se numeşte  administrator în oficiul Băncii "Guinea" S.A începînd cu 17 iunie 1999 dl Alexandru Grama.
    3. Prezenta intră  în  vigoare  de la data publicării  în  Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    PRIM-VICEGUVERNATOR
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                       Dumitru URSU
    Chişinău, 14  iunie 1999.
    Nr. 169/09-02.