BNO219/2000
ID intern unic:  285729
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDONANŢĂ Nr. 219
din  21.11.2000
cu cu privire la retragerea autorizaţiei şi numirea administratorului în oficiul BCI "Oguzbank" SA
Publicat : 23.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 147     Promulgat : 21.11.2000     Data intrarii in vigoare : 21.11.2000
O R D O N A N Ţ Ă
În cadrul controlului tematic din octombrie 2000, efectuat de către inspectorii Băncii Naţionale a Moldovei,  precum şi în baza datelor rapoartelor financiare lunare prezentate de către BCI "Oguzbank" SA la BNM, au fost depistate un şir de încălcări ale prevederilor legale, care se exprimă prin următoarele:
*  Capitalul normativ total al băncii la 30 septembrie 2000 este negativ în mărime de -1380,2 mii lei, ceea ce contravine capitolului IV, p.1 din Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc din 25 decembrie 1997.
*  Banca nu-şi onorează obligaţiunile faţă de clienţi. Datoriile neachitate (datoriile conform incasourilor înregistrate de către secţia conturi "LORO" a BNM în registrul "Privind documentele de decontare percepute în mod incontestabil") la 17 noiembrie 2000 au constituit 141,9 mii lei şi suma sechestrului impus pe contul băncii constituie 143,6 mii lei.
*  Banca activează cu pierderi. Pierderile băncii la situaţia din 30.09.2000 au constituit 25438,5 mii lei.
*  Banca nu menţine coeficientul lichidităţii curente în mărimea necesară. Aşa, coeficientul lichidităţii curente al băncii (principiul II) la situaţia din 30.09.2000 constituie 12,2% din totalul activelor. Conform Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, coeficientul minim al lichidităţii curente fiind de 20%.
*  Banca încalcă prevederile Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, care prevede că raportul poziţiei valutare deschise pe fiecare valută străină nu trebuie să depăşească \xf110%. La 30.09.2000 raportul poziţiei valutare deschise lungi la dolari SUA a constituit -148,1%.
*  Banca încalcă prevederile Ordonanţei nr.170/09-02 din 12 iulie 1999 cu modificările nr. 188/09-02 din 21 iulie 2000 şi actele normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.
*  Administrarea neadecvată a băncii.
Nerespectarea de către BCI "Oguzbank" SA a prevederilor legale referitor la menţinerea mărimii minime a capitalului normativ total şi coeficienţilor de lichiditate, precum şi încălcarea prevederilor Ordonanţelor în vigoare a condus la pierderea totală a capitalului.
Ţinînd cont de faptul că situaţia financiară a BCI "Oguzbank" SA contravine prevederilor Legii instituţiilor financiare şi actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi de faptul că faţă de BCI "Oguzbank" SA au fost aplicate măsurile şi pîrghiile legale, care nu au condus la ameliorarea situaţiei financiare a băncii ca urmare a neîndeplinirii de către conducerea BCI "Oguzbank" SA a obligaţiunilor funcţionale privind realizarea acestor măsuri, în scopul neadmiterii riscului excesiv la prestarea serviciilor financiare şi stabilităţii sistemului financiar al ţării, respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu articolele 10, 38, 39 din Legea instituţiilor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 1.01.96), în baza articolelor 11, 75 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.56-57 din 12.10.95),
O  R  D  O  N:
1. Se retrage de la 23 noiembrie 2000 autorizaţia BCI "Oguzbank" SA privind desfăşurarea activităţii financiare înregistrată în Registrul Central al Băncilor cu nr.24 din 20 decembrie 1991 şi reînregistrată cu nr.24 din 15 august 1996.
2. Se numeşte administratorul în oficiu la BCI "Oguzbank" SA începînd cu 23 noiembrie 2000 dl Valeriu Moraru.
3. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Guvernatorul
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                                   Leonid TALMACI
Chişinău, 21 noiembrie 2000.
Nr. 219/09-02.