OBN49/1997
ID intern unic:  285781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDONANŢĂ Nr. 49
din  28.01.1997
cu privire la  retragerea autorizaţiei şi numirea
Administratorului în oficiu al BCA "Întreprinzbancă"
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 13     Data intrarii in vigoare : 03.02.1997
    BCA "Întreprinzbancă" pe parcursul anului 1996 a înregistrat o înrăutăţire continuă a situaţiei financiare. În urma controlului efectuat de către Banca Naţională a Moldovei în octombrie 1996 au fost depistate un şir de încălcări ale prevederilor legale, care au devenit în prezent grave şi care sînt reflectate în dările de seamă prezentate de către BCA "Întreprinzbancă" la Banca Naţională în perioada ulterioară a controlului şi constă în:
    Banca nu-şi onorează obligaţiunile faţă de clienţi.
    Datoriile neachitate (restante) la data de 01.01.97 au constituit 17254930 lei.
    Capitalul normativ total al băncii la 01.01.97 este negativ în mărime de - 20,9 mln. lei, ceea ce contravine capitolului V "A" al Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc din 31.05.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67 din 30.11.95).
    Suficienţa capitalului nu corespunde normativului de 4 la sută, ceea ce contravine capitolului V "B" al Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc din 31.05.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67 din 30.11.95).
    Nu este respectat nivelul maxim al datoriei nete la creditele acordate unei persoane sau unui grup de persoane în interconexiune, ceea ce vine în contradicţie capitolului II "A" al Regulamentului cu privire la creditele "mari" nr.3/09 din 01.12.95. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.70 din 14.12.95).
    Nu corespund cerinţelor stabilite coeficienţii de lichiditate curentă şi pe termen mediu, ceea ce contravine Regulamentului privind reglementarea activităţii băncilor comerciale (pe acţiuni), private şi cooperatiste nr.1 din 29.06.93.
    Au fost depistate un şir de încălcări ale prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei privind creditul bancar nr.14 din 26.03.93.
    La 01.01.97 fondul de risc a fost format în mărime de 17,5 la sută din mărimea calculată, ceea ce contravine Regulamentului cu privire la clasificarea creditelor şi rezervarea mijloacelor în fondul de risc nr.17/09-01 din 12.06.96 (Monitorul Oficial al Republicii Moldovanr.42-44 din 28.06.96), conform căruia la 01.01.97 fondul de risc trebuia să fie format în mărime de 100 procente din suma rezervei calculate.
    Nerespectarea de către BCA "Întreprinzbancă" a prevederilor legale referitor la activitatea de credit a băncii, menţinerea mărimii minime a capitalului normativ şi coeficienţilor de lichiditate a condus la pierderea totală a capitalului normativ, creînd o situaţie în care banca nu poate satisface cererile deponenţilor şi nu-şi poate achita obligaţiunile curente.
    În baza celor expuse BCA "Întreprinzbancă" se determină insolvabilă în baza definiţiei insolvabilităţii date în art.39 alin.(1) a) al Legii instituţiei financiare.
    Luînd în consideraţie că situaţia financiară a BCA "Întreprinzbancă" contravine Legii instituţiilor financiare şi actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi continuă timp îndelungat, BCA "Întreprinzbancă" nu a realizat măsurile de remediere necesare impuse de Banca Naţională, este insolvabilă şi nu-şi poate achita obligaţiunile faţă de clienţi şi în scopul protejării intereselor deponenţilor, neadmiterii riscului excesiv la prestarea serviciilor financiare, respectării prevederilor legislaţiei financiar-bancare în vigoare şi stabilităţii sistemului financiar al ţării, în conformitate cu art.38 alin.(4), art. 39 aliniatele 1) lit. a), b), (3) ale Legii instituţiilor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 01.01.96), în baza art.11, 24 ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.56-57 din 12.10.95).
O R D O N :
    1.Se retrag de la 03 februarie 1997 autorizaţia BCA "Întreprinzbancă" "Privind efectuarea operaţiunilor bancare" din 6 aprilie 1995 şi autorizaţia "Privind efectuarea operaţiunilor cu valută convertibilă" nr.9 din 6 aprilie 1995 eliberate de către Banca Naţională a Moldovei.
    2.Se numeşte Administrator în oficiu al BCA "Întreprinzbancă" începînd cu 03 februarie 1997 dl. Dumitru Baxan.
    3. Prezenta intră în vigoare de la 03 februarie 1997.

    Prim-viceguvernatorul
    Băncii Naţionale a Moldovei                               Dumitru Ursu

    Chişinău, 28 ianuarie 1997.