CCGM4/2005
ID intern unic:  285908
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 4
din  25.07.2005
Convenţie colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005
cu privire la modelul Contractului individual de muncă
Publicat : 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103     art Nr : 827     Data intrarii in vigoare : 29.07.2005

    MODIFICAT
    CCG13 din 09.07.12, MO149-154/20.07.12 art.572; în vigoare 20.07.12

    Întru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor Codului muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003, privind încheierea contractelor individuale de muncă, părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
Art.1. - Se aprobă modelul Contractului individual de muncă, conform anexei.
Art.2. - Se recomandă tuturor unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, să utilizeze, la încheierea contractelor individuale de muncă cu persoanele care se angajează în cîmpul muncii, modelul Contractului individual de muncă aprobat prin prezenta Convenţie.
Art.3. - Contractele individuale de muncă încheiate pînă la 1 octombrie 2003 (data intrării în vigoare a Codului muncii) vor fi perfectate în formă scrisă, conform modelului aprobat, numai cu acordul părţilor acestora.
Art.4. - Modelul Contractului individual de muncă aprobat prin prezenta Convenţie nu se aplică la perfectarea relaţiilor de muncă cu conducătorii (managerii) unităţilor.
Art.5. - Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

din partea Guvernului:

Prim-ministru                                                                       VASILE  TARLEV

      din partea patronatelor:
      Preşedintele Confederaţiei
Naţionale a Patronatului                                                      LEONID  CERESCU

      din partea sindicatelor:
      Preşedintele
      Confederaţiei
      Sindicatelor                                                                           PETRU  CHIRIAC
      Preşedintele Confederaţiei
Sindicatelor  Libere "Solidaritate"                                      LEONID  MANEA

[Anexa modificată prin CCG13 din 09.07.12, MO149-154/20.07.12 art.572; în vigoare 20.07.12]