DPA332/1997
ID intern unic:  287461
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 332
din  08.10.1997
cu privire la constituirea Consiliului Suprem de Securitate
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     Data intrarii in vigoare : 08.10.1997
Abrogat prin DP237-III din 19.09.01, MO116/27.09.01 art.858

MODIFICAT
DP1301-II din 14.01.00

În scopul asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova şi în temeiul art. 12 din Legea securităţii statului,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se constituie Consiliul Suprem de Securitate, în următoarea componenţă:
Preşedinte
LUCINSCHI Petru      - Preşedinte al Republicii Moldova, Comandant  
                                    Suprem al Forţelor Armate
Membri:
BRAGHIŞ Dumitru       - Prim-ministru
PASAT Valeriu             - director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
                                           al Republicii Moldova
PLĂMĂDEALĂ Mihail - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova,
                                     secretar al Consiliului Suprem de Securitate
TĂBĂCARU Nicolae   - ministru al afacerilor externe
MANOLI Mihai           - ministru al finanţelor
ŢURCAN Vladimir      - ministru al afacerilor interne
COROPCEAN Ion      - şef al Marelui Stat Major, prim-viceministru
                                     al apărării
GAMURARI Boris       - ministru al apărării
ANTOVI Constantin    - director general al Departamentului Protecţie
                                    Civilă şi Situaţii Excepţionale
[Art.1 modificat prin DP1301-II din 14.01.2000]
[Art.1 modificat prin DP1169-II din 28.09.99]
[Art.1 modificat prin DP1037-II din 07.06.99]
[Art.1 modificat prin DP954-II din 07.04.99]
[Art.1 modificat prin DP660-II din 30.06.98]
[Art.1 modificat prin DP444-II din 20.01.98]
[Art.1 modificat prin DP376-II din 24.11.97]
Art. 2. - Consiliul Suprem de Securitate îşi desfăşoară activivtatea în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, Legii securităţii statului, altor acte legislative şi al Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate, aprobat de Preşedintele Republicii Moldova.
Art. 3. - Pe  lîngă Consiliul Suprem de Securitate se constituie comisiile pentru politica militară, pentru politica internă şi externă, pentru situaţii excepţionale, precum şi centrul de analiză şi informare.
Art. 4. - Guvernul şi autorităţile administraţiei publice vor prezenta Consiliului Suprem de Securitate informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi-i vor acorda asistenţă multilaterală.
Art. 5. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI

Chişinău, 8 octombrie 1997.
Nr. 332-II.