DPM389/1995
ID intern unic:  287695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 389
din  14.11.1995
cu privire la decorarea unui grup de cineaşti cu ordine şi medalii
Publicat : 07.12.1995 în Monitorul Oficial Nr. 68
    MODIFICAT
    DP368 din 12.12.96, MO83/26.12.96

    În temeiul art.88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la dinsticţiile de stat ale Republicii Moldova", Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articol unic. - Pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea artei cinematografice naţionale, crearea unor pregnante filme artistice şi documentare - de cronică, înalt profesionalism, se decorează următorii membri ai Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    Balan Pavel - operator de cinema
    Mursa Leonid - director producţie film cu medalia "Meritul Civic"
    Boiangiu Vasile - operator de cinema
    Carauş Profir - director producţie film
    Conunov Boris - regizor
    Dubceac Eugenia - montator de film
    Enache Ion - director producţie film
    Grigoriu Grigore - actor
    Harin Nicolai - operator de cinema
    Iacovlev Tamara - regizor
    Movilă Boris - redactor
    Plămădeală Vladimir - regizor
    Plugaru Valentina - director producţie film
    Toma Svetlana - actriţă
    [Articolul modificat prin DP368 din 12.12.96, MO83/26.12.96]

    Preşedintele
    Republicii Moldova                                    Mircea Snegur

    Chişinău, 14 noiembrie 1995.
    Nr. 389