DPO1000/2002
ID intern unic:  287746
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1000
din  05.12.2002
privind numirea domnului Vasile ZGARDAN în funcţia
de ministru al transporturilor şi comunicaţiilor
Publicat : 12.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 169     art Nr : 1301
În temeiul art. 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Vasile ZGARDAN se numeşte în funcţia de ministru al transporturilor şi comunicaţiilor.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                             Vladimir VORONIN

    Chişinău, 5 decembrie 2002.
    Nr. 1000-III.