DPO1025/2002
ID intern unic:  287778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1025
din  23.12.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Iuri CICINOV
Publicat : 27.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 178     art Nr : 1385
În temeiul art. 88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea gospodăriilor cinegetică şi piscicolă, contribuţie substanţială la păstrarea fondului faunistic şi activitate prodigioasă pe tărîm social, domnului Iuri CICINOV, preşedinte al Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 23 decembrie 2002.
      Nr. 1025-III.