DPO1033/2002
ID intern unic:  287789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1033
din  24.12.2002
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Vasile IOVV
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1423
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în cadrul autorităţilor publice, contribuţie substanţială la consolidarea statalităţii Republicii Moldova şi merite deosebite în realizarea transformărilor social-economice, domnului Vasile IOVV, prim-viceprim-ministru, i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Chişinău, 24 decembrie 2002.
    Nr. 1033-III.