DPO1034/2002
ID intern unic:  287790
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1034
din  24.12.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ralif SAFIN
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1424
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi consolidarea colaborării economice moldo-ruse, pentru contribuţie substanţială la păstrarea şi restaurarea unor monumente de istorie şi cultură şi pentru sprijinul constant acordat la desfăşurarea de acţiuni social-umanitare în Republica Moldova, domnului Ralif SAFIN, membru al Consiliului Federaţiei al Adunării Federale a Federaţiei Ruse, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                            Vladimir VORONIN

    Chişinău, 24 decembrie 2002.
    Nr. 1034-III.