DPO1043/2002
ID intern unic:  287800
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1043
din  25.12.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Afanasi MANDAJI
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185     art Nr : 1428
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în complexul agroindustrial şi activitate legislativă şi obştească prodigioasă, domnului Afanasi MANDAJI, membru al Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

    Chişinău, 25 decembrie 2002.
    Nr. 1043-III.