DPO1046/2002
ID intern unic:  287803
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1046
din  25.12.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Valeriu MIRONESCU
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1430
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea complexului agroindustrial, contribuţie personală la elaborarea şi realizarea programului de creare a staţiunilor tehnologice de maşini şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Valeriu MIRONESCU, prim-viceministru al agriculturii şi industriei alimentare, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Chişinău, 25 decembrie 2002.
    Nr. 1046-III.