DPO1069/2003
ID intern unic:  287832
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1069
din  02.01.2003
privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Ivan BODIUL
Publicat : 15.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 001     art Nr : 7
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru munca îndelungată şi prodigioasă în organele supreme ale puterii de stat, contribuţie substanţială la dezvoltarea Republicii Moldova şi cu prilejul împlinirii vîrstei de 85 de ani, domnului Ivan BODIUL i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA          Vladimir VORONIN
Chişinău, 2 ianuarie 2003.
Nr. 1069-III.