DPO1085/2003
ID intern unic:  287854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1085
din  16.01.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Claudia MELNIC
Publicat : 24.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 28
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea sistemului financiar-bancar, activitate de binefacere şi sponsorizare susţinută şi pentru sprijinul constant acordat acţiunilor social-umanitare, doamnei Claudia MELNIC, preşedinte al Băncii Comerciale "Unibank" S.A., i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 16 ianuarie 2003.
Nr. 1085-III.