DPO111/2005
ID intern unic:  287891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 111
din  21.06.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Elena SAFALERU
Publicat : 24.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 86-88     art Nr : 410
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei şi contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi la promovarea reformei judiciare şi de drept, doamnei Elena SAFALERU, judecător la Curtea Constituţională, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                    Vladimir VORONIN

Chişinău, 21 iunie 2005.
Nr. 111-IV.