DPO1120/2003
ID intern unic:  287904
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1120
din  17.02.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Evgheni CEAZOV
Publicat : 21.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 025     art Nr : 93
În temeiul art. 88. lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova, pentru contribuţie substanţială la pregătirea cadrelor de cercetători ştiinţifici şi a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul cardiologiei şi la implementarea în practica ocrotirii sănătăţii din republică a realizărilor ştiinţei, domnului Evgheni CEAZOV, academician al Academiei de Ştiinţe din Rusia, director general al Complexului Cardiologic Ştiinţifico-Practic al Ministerului Sănătăţii al Federaţiei Ruse, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 februarie 2003.
Nr. 1120-III.