DPO1146/2003
ID intern unic:  287936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1146
din  06.03.2003
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
doamnei Maria UNGUREANU
Publicat : 14.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 046     art Nr : 174
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere şi profundă recunoştinţă pentru educarea a nouăsprezece copii şi crearea unei familii trainice, de o înaltă ţinută morală, doamnei Maria UNGUREANU (comuna Căpriana, judeţul Chişinău), i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Vladimir VORONIN
Chişinău, 6 martie 2003.
Nr. 1146-III.