DPO1163/2003
ID intern unic:  287959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1163
din  13.03.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vasile STURZA
Publicat : 18.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 048     art Nr : 209
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la promovarea reformei judiciare şi de drept şi participare activă la procesul de reintegrare a republicii, domnului Vasile STURZA i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Vladimir VORONIN
Chişinău, 13 martie 2003.
Nr. 1163-III.