DPO1166/2003
ID intern unic:  287962
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1166
din  17.03.2003
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Alexandr STEPANOV şi Serghei GORLIN
Publicat : 21.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 050     art Nr : 221
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în industria prelucrătoare, contribuţie substanţială la sporirea eficienţei producţiei şi activitate intensă de raţionalizare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Alexandr STEPANOV   - şef de secţie la Societatea pe Acţiuni "Floarea-Soarelui",             municipiul Bălţi;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Serghei GORLIN   - electrician la Societatea pe Acţiuni "Floarea-Soarelui",       municipiul Bălţi.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 martie 2003.
Nr. 1166-III.